Đăng ký & đăng nhập

Bước 1: Truy cập vào website WOAY: https://www.woay.vn

Bước 2: Nhấn vào nút "Đăng nhập"

Website woay.vn

Bước 3: Kết nối tài khoản cá nhân của bạn (trên WOAY.vn) với tài khoản Facebook

Sau khi đăng nhập thành công, Facebook sẽ quay trở về trang quản trị của WOAY. Điều này có nghĩa bạn đã thành công rồi đấy!

Trang quản trị WOAY