Game Rung

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Bấm vào nút "Rung cây" để rung cây và nhận phần thưởng xuất hiện ngẫu nhiên.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh vật phẩm/nhân vật chính theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [2] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Nút "Lắc" theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [3] Chọn kiểu rung mà bạn mong muốn. [4] - Bạn cũng có thể làm chúng hiển thị lại sau khi đã bị xóa đi bằng cách click "Reset". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated