Thiết lập chung

Lợi ích: Quản lý các tính năng tổng quan của game như: Cài đặt kịch bản, Cài đặt các thông tin muốn thu thập, Tích hợp, ...

Bước 1: Thiết lập chung

Các thông tin cơ bản về chương trình sẽ được chỉnh sửa tại đây.

1. Tên chương trình:

 • Điền tên chương trinh mingame mà bạn đang tạo.

 • Tên chương trình sẽ được thể hiện ở thanh tab trên trình duyệt

2. Phát hành:

 • Chạy chính thức: Chế độ phát hành game chính thức, kết quả người chơi trúng thưởng sẽ được công nhận và đúng theo kịch bản đã cài đặt.

 • Chạy thử nghiệm: Chế độ thử nghiệm game, dùng để người tạo game thử nghiệm các tính năng, xem thiết kế. Kết quả chơi game sẽ không được công nhận và hình thức chống spam sẽ không hoạt động.

 • Tắt game: Chế độ tắt game trên landing page, người chơi sẽ không thể truy cập vào game theo link game đã chia sẻ trước đó được nữa.

Lưu ý : chỉ phát hành được 1 game chính thức hoặc 1 game thử nghiệm.

3. Woay Page:

Link game của bạn khi chạy game dưới dạng một landing page. Click nút mũi tên để đưa đến trang game bạn đang tạo.

4. Tên miền: Là tên miền khi bạn tích hợp minigame (có thể dùng link game ở Woay page nếu bạn không có tên miền).

 • Để minigame chạy ở tên miền của bạn thì các bước như sau: click vào hình răng cưa (như ảnh trên)

 • Nhập tên miền chính xác mà bạn muốn người chơi truy cập vào đó để chơi game (ví dụ: vongquaymayman.woay.vn), sau đó click nút "Tiếp tục".

 • Bạn sẽ nhận được một địa chỉ IP để trỏ tên miền (như hình trên)

 • Tiến hành trỏ IP tại trang quản trị tên miền của bạn và click nút "Kiểm tra". [Lưu ý: Nếu bạn đang xài Cloud Flare thì phải setup DNS Only tại trang quản trị]

 • Sau khi "Kiểm tra" thành công, click nút "Tiếp tục" và đợi trong giây lát.

5. Số lượt chơi ban đầu: Số lượng lượt chơi mà người chơi khi tham gia vào game sẽ có được.

6. Kịch bản chơi: Trúng thưởng nhanh là kịch bản mà người chơi quay vòng quay sẽ nhận được ngay phần quà

7. Hình thức đăng nhập: Là hình thức đăng nhập mà bạn chọn để user vào chơi game (ở bước Tạo mới game)

Bước 2: Data Thu Thập

Bạn có thể thu thập thông tin người chơi bằng cách yêu cầu người chơi điền thông tin trước khi chơi. Tính năng này được thiết lập tại mục Data Thu Thập.

[1] Trường dữ liệu: Là tiêu đề sẽ hiện ra trên form thông tin người chơi cần điền - Để thay đổi trường dữ liệu, click vào ô ở cột 1 (như hình) và điền thông tin cần chỉnh sửa - Ví dụ: Bạn cần người chơi điền "Họ và Tên", nhưng ở Trường dữ liệu bạn có thể ghi là "Tên thật của bạn là gì vậy?"

[2] Kiểu dữ liệu: Bằng cách click vào mũi tên nhỏ, bạn có thể chọn kiểu dữ liệu có sẵn hoặc tùy chọn - Kiểu dữ liệu có sẵn: là những dữ liệu có sẵn mà hệ thống cung cấp cho bạn như trường họ và tên, số điện thoại, email, CMND, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện... - Kiểu dữ liệu tùy chọn: là những dữ liệu bạn có thể cấu hình, chỉnh sửa theo ý thích của bạn

[3] Trường thông tin: - Nếu bạn chọn kiểu dữ liệu là có sẵn: Trường thông tin ở đây sẽ hiển thị là các mục dữ liệu hệ thống có sẵn - Nếu bạn chọn kiểu dữ liệu là tùy chọn: ở đây bạn có thể chọn Kiểu chữ hoặc Kiểu lựa chọn

 • Kiểu chữ: là người chơi sẽ điền form thông tin bằng cách nhập nội dung bằng văn bản

 • Kiểu lựa chọn: là người chơi sẽ điền form thông tin bằng cách nhấn vào câu trả lời và lựa chọn đáp án mình đã cung cấp sẵn.

[4] Bắt buộc: Click nút để chọn bật hoặc tắt bắt buộc với những trường thông tin mà bạn cần người chơi bắt buộc phải nhập, hoặc không bắt buộc nhập.

[5] Xóa trường dữ liệu: Click nút để xóa các trường thông tin bạn nhập sai, hoặc không muốn xuất hiện trên form thông tin mà người chơi cần điền.

[6] Thêm trường: Click vào đây để thêm trường thông tin dữ liệu mà bạn cần người chơi cung cấp, điền form thông tin.

Bước 3: Lưu thiết lập

Sau khi đã hoàn tất các thay đổi ở "Thiết lập chung", bạn cần lưu lại bằng cách click nút "Lưu thiết lập" ở góc phải bên dưới màn hình.Bước 1: Thiết lập chung

Last updated