Quản Lý Mã Dự Thưởng

Lợi ích: Cài đặt kịch bản chơi bằng mã xác thực (unique code) - muốn tham gia thì phải có mã chơi. Một mã ứng với Một lần chơi.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Hình thức đăng nhập là "Mã chơi/mã xác thực"

Bước 1: Chọn “Mã chơi”

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn

  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống

Tạo mã tự động thông qua một vài quy cách như: Số lượng mã tạo ra, Độ dài mã...

Bước 1: Chọn "Tạo mã"

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã dự thưởng

Ví dụ: Bạn cần tạo 500 mã với độ dài là 11 ký tự và yêu cầu có tên thương hiệu SENSPAxxx, các bạn sẽ nhập như hình bên dưới.

Bước 3: Chọn Xác nhận để hoàn tất.

Last updated