Gửi SMS Trúng thưởng

Trước khi sử dụng tính gửi SMS trúng thưởng, bạn cần nạp tiền vào tài khoản. Tính này chỉ hoạt động khi tài khoản tạo game có số dư lớn hơn 1.000vnđ.

Bước 1: Tạo mới game

Bạn có thể tham khảo thêm các bước tạo mới game tại đây.

Lưu ý:

Gửi SMS trúng thưởng cho người chơi chỉ áp dụng cho hình thức sau:

  • Hình thức hiển thị: Tạo 1 landing page.

  • Hình thức xác thực: Có xác thực Phương thức xác thực: Xác thực bằng SMS OTP hoặc Xác thực bằng ZNS và SMS OTP.

  • Gửi SMS trúng thưởng: Có gửi.

Bước 2: Cài đặt nâng cao

Để hoàn tất game đang tạo, bạn cần cài đặt/ cấu hình các thành phần khác trong game tại đây

Last updated