Phân quyền Quản trị theo từng cửa hàng

Vấn đề:

  • Bạn có 10 cửa hàng, làm sao bạn biết khách đến cửa hàng nào để nhận giải?

  • Làm sao bạn biết Cửa hàng nào đã trao giải đó?

Giải pháp:

  • Phân quyền cho từng cửa hàng

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tạo các quyền CSKH ứng với số lượng của hàng mà bạn muốn tạo, sau đó ấn chọn Xem tất cả phân quyền

Bước 2: Tại box Tất cả phân quyền chọn nút hiệu chỉnh như hình ảnh

Bước 4: Sau khi tùy chỉnh xong, nhấn "Cập nhật"

Bước 6: Sau khi đã phân quyền và vận hành bạn sẽ thấy và biết được tên đơn vị nào đã trao thưởng theo tên mà bạn đã đặt ở trên

Lúc này bạn sẽ biết được hành vi khách hàng đến cửa hàng nào mua hàng, cửa hàng nào đã trao thưởng Voucher cho khách hàng, thời gian nhận Voucher (kiểm tra camera dễ dàng hơn),... để đối chiếu và kiểm tra khi cần thiết.

Last updated