Câu hỏi thường gặp

Cài đặt phần thưởng
Landing page
Phân quyền
Cài đặt phần thưởng

Hệ thống có tính năng ra phần thưởng theo thời gian nhất định hay không?

Hiện tại hệ thống chưa có tính năng tự động chỉnh sửa tỷ lệ theo thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình chạy chương trình nếu bạn muốn phần thưởng nhất định trúng vào các ngày nhất định bạn có thể điều chỉnh theo thời gian nhất định bằng cách chỉnh sửa tỷ lệ thủ công theo ngày.

Question next

Landing page

Tại sao khi đã up ảnh SEO và thông tin tại Menu SEO & Tích hợp" nhưng các ảnh và thông tin vẫn không được cập nhật?

Facebook cần một khoảng thời gian nhất định để nhận các thông tin và ảnh này. Để Facebook nhận ảnh và các thông tin nhanh chóng bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://developers.facebook.com/tools/debug/

Bước 2: Điền link trang của vào thanh.

Bước 3: Click "Debug", bạn sẽ thấy trang sẽ hiển thị ra các thông tin của trang. Nếu vẫn là các thông tin và ảnh cũ bạn cứ 30s ấn "Debug" lại 1 lần để Facebook cập nhật cho đến khi Facebook nhận được.

Phân quyền