Game Hứng Quà

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game kỹ năng.

  • Cách chơi: Di chuyển nhân vật qua trái, phải và hứng các icon rơi xuống để tích điểm đua top bảng xếp hạng.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Lần lượt click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh nhân vật bên trái, ở giữa, bên phải theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [2] Số máu: số lượng mạng người chơi sẽ có trong 1 lượt chơi (khi hứng trượt hoặc bỏ một icon sẽ mất một mạng, khi hứng trúng một icon Mất lượt thì sẽ kết thúc lượt chơi). [3] Thời gian (số giây): thời gian người chơi chơi một ván game. [4] Thời gian gian giữa 2 lần thả icon (số giây). [5] Tốc độ rơi: kéo thả thanh Tốc độ rơi để điều chỉnh tốc độ rơi của icon.

[6] Thiết lập tỉ lệ rơi icon: cài đặt tỉ lệ phần trăm xác suất icon rơi. - Thanh màu cam: tương ứng với tỉ lệ trúng thưởng được thiết lập. - Nút dấu "+" và "-" : tăng giảm tỉ lệ trúng thưởng. - Nút 0%: điều chỉnh tỉ lệ trúng phần thưởng về 0%. - Nút hình rẻ quạt: điều chỉnh tỉ lệ trúng thưởng của phần quà còn lại sao cho tổng tỉ trúng thưởng của tất cả các phần quà bằng 100%. - Click "Xác nhận" để lưu lại hoặc click "Bỏ qua" để hoàn tác. [7] Click dấu "+" để thêm cặp hình mới. [8] Click vào icon bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung. [9] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế hình ảnh cặp thẻ sau khi mở. [10] Điều chỉnh kích thước và xoay hình ảnh. - Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ hình ảnh. - Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay hình ảnh sao cho phù hợp. [11] Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated