Game Merge

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho minigame đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của kệ đỡ icon [2] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của kệ đỡ khi kéo icon sang kệ đỡ khác [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của thanh điểm tiến trình [4] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nền của thanh điểm tiến trình [5] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút quay về trong game [6] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút trở về menu

Bước 3: Chỉnh sửa cấu hình game

[1] Click "Thay đổi" để chỉnh sửa bố cục số lượng cặp hình hiển thị ngang dọc [2] Chỉnh sửa thời gian (số giây) người chơi chơi một ván game [3] Chỉnh sửa số điểm người chơi cần đạt được để hoàn thành ván game.

***Lưu ý: - Level icon: Ghép các cặp icon Level 1 để tạo các icon Level 2 (tương tự như vậy với các Level icon sau). - Quy tắc tính tổng điểm của người chơi sẽ được tính như sau: X = 2Y + A X là điểm của Level n+1. Y là điểm của Level n. A lớn hơn hoặc bằng 1. Nếu A càng lớn thì số điểm khi ghép 2 cặp với nhau sẽ được càng nhiều điểm.

Bước 4: Chỉnh sửa các icon rơi xuống của game

[1] Click vào dấu "+" để thêm icon mới và cấu hình icon [2] Click vào Icon bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh icon [4] Chỉnh sửa số điểm của từng icon.

Bước 4: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các yếu tố của game, click "Lưu lại" để hoàn tất.

Last updated