1. Tạo game kịch bản Popup trên website Haravan

Bước 1: Tạo game

1. Chọn Hình thức hiển thị

Tại Hình thức hiển thị, chọn mục Popup trên website Haravan.

2. Chọn Hình thức xác thực người chơi

Tại Hình thức xác thực người chơi, bạn chọn một kịch bản mà mình mong muốn.

1. Nếu chọn Có xác thực người chơi: người chơi sẽ cần mật khẩu để đăng nhập và chơi game.

2. Nếu chọn Không xác thực người chơi: bạn có thể chọn thêm Hình thức chống spam mà mình mong muốn

+ Kiểm tra trùng số điện thoại: Mỗi số điện thoại chỉ chơi được một lần. + Kiểm tra trùng email: Mỗi email chỉ chơi được một lần. + Không chống spam: Người chơi có thể chơi được nhiều lần.

3. Chọn Quản lý mã nhận thưởng

Tại Quản lý mã nhận thưởng, bạn có thể lựa chọn các hình thức mà mình mong muốn.

4. Chọn Số lượt chơi ban đầu

Tại Khác, bạn có thể cấu hình số lượt chơi ban đầu mà bạn mong muốn người chơi sẽ nhận được khi tham gia vào game.

5. Tạo game

Sau khi đã hoàn tất cấu hình chi tiết kịch bản, click "Tạo Game" để lưu thiết lập và bắt đầu cài đặt game.

Bước 2: Cài đặt game

Để cài đặt nâng cao, click chọn tab để xem hướng dẫn mà bạn muốn.

Last updated