Woay page

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh trên trang Landing Page. Tích hợp các mã theo dõi.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Kênh phát hành là "Tạo một website để chơi game"

Bước 1. Chọn mục Woay Page

Bước 2: Chỉnh sửa các nội dung cơ bản trên trang game (Landing Page)

Click chọn tab bên dưới bạn muốn để xem hướng dẫn tương ứng

Tải lên các tệp hình ảnh theo quy cách.

Ảnh mẫu

Mô tả / Quy cách

Ảnh Favicon

Ảnh thể hiện trên thanh Tiêu Đề của Trình duyệt.

Kích thước đề nghị: 32x32

Ảnh Logo

Kích thước đề nghị: 300x80

Hình nền trang

(Desktop)

Kích thước đề nghị: 1920x1080

Hình nền trang

(Mobile)

Kích thước đề nghị: 420x740

Ảnh banner trên

(hiển thị bên dưới logo)

Thường dùng để thể hiện Slogan chương trình Đề xuất: 470x200

Ảnh banner dưới

(hiển thị bên dưới vòng quay)

Thường dùng để thể hiện banner quảng cáo Đề xuất: 700x16

Bước 3: Lưu lại.

Nhấn "Lưu lại" ở góc phải màn hình để lưu các hình ảnh đã bổ sung, thay đổi.

Last updated