Game: Mở quà

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh mini game theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Bước 2: Tiến hành "Chỉnh sửa thiết kế" phần thưởng

Có 2 cách điều chỉnh như sau:

  • Cách 1: Thiết kế trực tiếp trên hệ thống

  • Cách 2: Bạn có sẵn hình ảnh (đã thiết kế trên Photoshop, AI hoặc tìm kiếm trên mạng) và muốn Upload sử dụng

Bước 3: Chọn “Lưu Lại” để hoàn thiện

Last updated