Game Mở Hộp Quà

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa thiết kế phần thưởng

[1] Chọn "Thay đổi": để thay đổi số cột, số dòng.

[2] Click "Chọn ảnh" để tải lên hình ảnh hộp quà mà bạn muốn.

Sau đó tiến hành thay đổi thiết kế theo 2 cách điều chỉnh như sau:

  • Cách 1: Thiết kế trực tiếp trên hệ thống

  • Cách 2: Bạn có sẵn hình ảnh (đã thiết kế riêng hoặc tìm kiếm trên mạng) và muốn Upload sử dụng.

Chọn thiết kế trực tiếp trên hệ thống như sau:

[1] Chọn phần quà muốn thay đổi tên quà.

[2] Nhấn "Sử dụng chữ" rồi thay đổi nội dung tên quà phía dưới

[3] Thay đổi màu nền, màu chữ hoặc điền màu nền hoặc màu chữ muốn thay đổi.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi thay đổi thiết kế xong thì nhấn "Lưu lại" phía dưới màn hình góc phải.

Last updated