Phát hành/ Xuất bản

Khi hoàn thiện game, các bạn sẽ lựa chọn hình thức phát hành phù hợp với nhu cầu của mình

1. Sử dụng tên miền có sẵn của Woay

Lưu ý: Hiển thị khi chọn Hình thức hiển thị là "Tạo 1 landing page"

  • Hình thức này là bạn sử dụng link trực tiếp của WOAY để chạy chương trình.

Bước 1: Click chọn như thứ tự hình bên dưới

Bước 2: Tại trang chơi game, bạn Copy link trên thanh Address để sử dụng

Lưu ý: Sau khi copy link bạn có thể dùng trực tiếp hoặc vào bit.ly để tạo link rút gọn nhé.

2. Cấu hình tên miền

Tham khảo hướng dẫn "Cấu hình tên miền" TẠI ĐÂY

3. Phát hành dạng popup trên trang có sẵn

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Hình thức hiển thị " Gắn game trên popup của Website"

Bước 1: Truy cập Thiết lập chung

Bước 2: Copy đoạn mã nhúng và bỏ vào trang mà bạn muốn nhúng.

  • Lưu ý: đoạn mã nhúng cần bỏ trong thẻ <body>, vị trí trước khi kết thúc thẻ <body>

  • Bạn nên dùng mã nhúng mẫu tích hợp vào website bạn muốn hiển thị để kiểm tra sự tương thích của 2 hệ thống nếu bạn muốn phát hành kênh popup trên website.

Mã nhúng mẫu: <script src="https://app.woay.vn/w/20df5809-528e-4d28-8d34-f9cd6ded151a/popup.js"></script>

4. Tích hợp game vào 1 phần trên Website có sẵn

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Kênh phát hành là "Nhúng game vào website của bạn"

Bước 1: Truy cập Thiết lập chung

Bước 2: Sao chép đoạn mã vào section trên trang website mà bạn cần phát hành.

Lưu ý: Bạn nên dùng mã nhúng mẫu tích hợp vào website bạn muốn hiển thị để kiểm tra sự tương thích của 2 hệ thống nếu bạn muốn phát hành kênh popup trên website.

Last updated