Links

Câu hỏi thường gặp

Tổng quan
Thiết lập chung
Kho phần thưởng
Thiết kế
Trúng thưởng
Woay Page
Woay Popup
Phân quyền
Nhiệm vụ

1. Đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại/ thiết bị nhưng user vẫn chơi được nhiều lần?

 • Khi bạn đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại/thiết bị thì ở hình thức thử nghiệm- hình thức để thử các tính năng đã setup của game vừa tạo trước khi phát hành thì user vẫn chơi được nhiều lần.
 • Khi chuyển sang chính thức sẽ bật tính năng này mỗi user chơi được 1 lần.

2. Số lượt chơi mỗi tháng như thế nào? Nếu không dùng hết tháng có được cộng dồn cho tháng sau không?

 • Mỗi gói sẽ có số lượt chơi khác nhau: - STARTER: 1000 lượt/tháng - PRO: 2000 lượt/ tháng - PRO ADVANCE: 5000 lượt/ tháng
 • Số lượt chơi sẽ được cộng thêm tháng và hết trong tháng đó, không cộng dồn cho các tháng sau trong trường hợp tháng trước dùng không hết số lượt chơi.

3. Muốn xóa game để tạo game mới thì làm như thế nào?

 • Woay không xóa game mà sử dụng tính năng là "Lưu trữ" game thao tác như hình hướng dẫn:
[1] Tắt game muốn lưu trữ sau đó chọn Lưu trữ
[2] Sau khi chọn Lưu trữ để xem các game đã được lưu trữ sẽ lưu ở đây.

4. Lý do báo game bị khóa?

Những game báo bị khóa vì 1 trong 3 nguyên nhân chính:
 • Hết lượt chơi.
 • Phát hành quá số game của gói đang dùng.
 • Sử dụng các tính năng nâng cao mà gói đang sử dụng không có tính năng này.

5. Game báo vượt quá số lượng game?

Mỗi gói sẽ có số lượt phát hành (chính thức hoặc thử nghiệm) cụ thể:
 • STARTER: 1 lượt phát hành/tháng
 • PRO: 2 lượt phát hành/tháng
 • PRO ADVANCE: 5 lượt phát hành/ tháng
Cho nên khi tạo game quá số lượng(chính thức và thử nghiệm) của các gói cụ thể như trên thì sẽ báo game đạt số lượng giới hạn.
Cách xử lý: Tắt các game không dùng đến nữa và chuyển chế đô game cho game đang cần chỉnh hình thức phát hành.

6. Đã đăng ký tài khoản rồi nhưng không nhận được mail xác nhận?

Mail xác nhận sẽ gửi về email đã đăng ký, check mục “All Mail” hoặc “Tất cả thư", và mục “Spam” hoặc “Thư rác”, Tại vì mail hiện tại quản lý các thông tin gửi tới.
Ngoài ra, Woay nâng cấp nền tảng hàng tuần cho nên có thể sẽ gửi mail xác nhận chậm hơn bình thường bạn sau khi đăng ký vui lòng check mail thường xuyên nhé.

7. Muốn tạo game để chạy trên fanpage( facebook) thì có tạo được không? Có những cách nào chơi game trên fanpage?

Đối với tạo game trên fanpage thì không có tạo game trực trên nền tảng của fanpage (facebook), tuy nhiên có hai phương án để người chơi tương tác game trên fanpage.
 • Game được tích hợp trên chatbot
 • Tạo 1 game trên lading page( landing page của Woay hoặc landing page có bạn nếu có sẵn) sau đó paste link game này lên để user chơi và tương tác trên fanpage của bạn.

1. Có thể cài đặt số lượt chơi cho user hay không?

Phần thiết lập chung có thể chọn số lượt chơi ban đầu cho user- số lượt chơi mà 1 user sẽ được khi tham gia game.
2. Sự khác nhau giữa phát hành chính thức và thử nghiệm?
Chính thức
Thử nghiệm
Game đã setup hoàn thiện và tính lượt chơi chính thức.
Game trong quán trình setup và chưa tính số lượt chơi.
Ghi nhận kết quả user trúng thưởng ở trúng thưởng "Chính thức".
Ghi nhận kết quả user trúng thưởng ở trúng thưởng"Thử nghiệm".
Chọn trùng email/số điện thoại/thiết bị user chỉ chơi được 1 lần.
Chọn trùng email/số điện thoại/thiết bị user chơi được nhiều lần.

3. Chỉnh các trường để user điền thêm được không?

Có thể điều chỉnh trường thông tin như sau:
 • Có thể chọn trường thông tin muốn hiển thị để thu nhập data ở mục thiết lập chung, chọn các trường muốn tồn tại, có thể thay đổi tên của trường phù hợp theo ý, nhấn chọn ba gạch phía trên để chọn những trường sẽ tồn tại,
 • Thêm trường: chọn trường và chọn thiết lập theo nhu cầu.
Woay page (Landing page)
Mã nhúng
Hình thức : 1 landing page của Woay.
Hình thức: 1 link chứa mã nhúng
Tích hợp: dùng để tích hợp vào landing page (trường hợp có tên miền có thể trỏ về tên miền để chạy game).
Tích hợp: dùng để nhúng vào website, chỉ hiện lên Vòng quay hoặc hộp quà trong website đã nhúng.
Khi tạo game chọn: tạo 1 landing page.
Khi tạo game chọn: gắn game vào website hoặc gắn game trên popup của website ( hình thức popup).

1. Không xóa được BADLUCK?

BADLUCK- Chúc bạn may mắn lần sau, mặc định trên nền tảng không xóa được trường hợp không muốn user trúng BADLUCK thì hạ tỷ lệ BADLUCK 0%.

2. Đã nâng tỷ lệ phần thưởng lên nhưng user vẫn không trúng được phần thưởng đó?

Có nhiều trường hợp đã nâng tỷ lệ phần thưởng nhưng user vẫn không trúng có thể có những nguyên nhân sau:
 • Chưa cân đối giữa số lượng người chơi và tỷ lệ phần thưởng đó.
 • Các phần thưởng khác trong kho quà vẫn còn.
 • Phần thưởng bị treo.
 • Chưa tăng tỷ lệ % đủ cao để trúng.

3. Tỷ lệ % trúng thưởng nên setup như thế nào?

Tỷ lệ % trúng thưởng nên chia làm hai cách :
 • Chia theo số lượng quà : số lượng phần thưởng đó/tổng số quà.Dùng khi không xác định hoặc ước chừng được user sẽ tham gia.
 • Số lượng người chơi: số lượng phần thưởng đó/ số lượng người chơi dự đoán. Dùng khi xác định hoặc ước chừng được số lượng user sẽ tham gia.

4. Phần thưởng bị treo nghĩa là gì? Có ảnh hưởng đến chơi kho phần thưởng và game hay không?

Phần thưởng bị treo: là khi 1 user nhấn vào game đã điền các thông tin thì nền tảng đã ghi nhận user có 1 phần quà trong kho, nhưng user lại chỉ điền thông tin mà không nhấn quay hoặc mở quà nên phần quà đó bị treo lại không hiện ra popup thông báo trúng thưởng.
Phần thưởng bị treo sẽ được "nhả" trả vào kho sau 15 phút để user khác có thể nhận quà này nên sẽ không ảnh hưởng gì đến kho phần thưởng cũng như vận hành của game.

5. Các phần thưởng có giá trị, phần thưởng hiếm thì tỷ lệ % trúng thưởng nên chọn tỷ lệ nào?

Đối với các phần thưởng có giá trị, phần thưởng hiếm ví dụ:giái nhất điện thoại, máy tỉnh bảng.... thì tỷ lệ tốt nhất là dưới 1% (thông thường là 0.5%).
Những phần thưởng này ban đầu nên cài đăt 0% đến khi muốn user trúng thưởng thì chọn nâng tỷ lệ lên dưới 1% và đến cuối chương trình chưa trúng thì có thể nâng tỷ lệ lên.

6. Thêm phần thưởng mới vào kho trúng thưởng lúc đang chạy chính thức được không?

Nên dự tính trước số phần thưởng, tránh phát sinh thêm phần thưởng mới trong kho quà (phần thưởng không có trong kho quà và trên mâm quay).
Phần quà được thêm có thể thêm từ trước khi chạy chính thức và tỷ lệ trong kho phần thưởng của phần quà này là 0% khi nào muốn user trúng thì thay đổi tỷ lệ phù hợp, nên hạn chế thêm phần thưởng mới vì phải setup lại mâm quay( trường hợp không có tên quà này trên mâm quay), điều chỉnh lại kho phần thưởng sẽ ảnh hưởng đến vận hành game.

7. Hệ thống có tính năng trúng phần thưởng theo thời gian nhất định được cài đặt trước hay không?

Hiện tại hệ thống chưa có tính năng tự động chỉnh sửa tỷ lệ theo thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình chạy chương trình nếu bạn muốn phần thưởng nhất định trúng vào các ngày nhất định bạn có thể điều chỉnh theo thời gian nhất định bằng cách chỉnh sửa tỷ lệ thủ công theo ngày.

1. Không có phần chỉnh tên các phần thưởng trên mâm quay?

Lựa chọn cách thiết kế phù hợp:
Thiết kế có hai lựa chọn
 • Thiết kế của Woay
 • Tải lên thiết kế có sẵn
[1] Chọn thiết kế của Woay sẽ hiện lên các thông tin thiết kế để điều chỉnh được tên, màu sắc.....như hình miêu tả.
[2] Tải lên thiết kế có sẵn: Tải các thiết kế có sẵn lên thì không thể chỉnh sửa tên các phần thưởng trên mâm quay như ở [1]. Cho nên cần hoàn chỉnh các thông tin tên phần thưởng trên mâm quay có sẵn muốn tải lên trước khi tải lên

2. Có thể setup số mảnh khác số mảnh hiện trong nền tảng được không?

Số mảnh hiện tại là 4.6.8.12 và 16, không thay đổi được. Vì khi tải ảnh có sẵn của bạn số mảnh khác số mảnh trên thì vòng quay sẽ bị lệch dẫn đến ảnh hưởng đến game khi vận hành.

3. Đã điền tên phần thưởng trên mảnh ròi nhưng khi quay thì popup lại thông báo tên phần thưởng khác?

Lý do là vì chưa chọn mảnh có tên phần quà trùng với tên phần thưởng trong kho phần thưởng. Chi tiết:
 • Thiết kế có sẵn của Woay
 • Thiết kế có sẵn:
.

1. Thu hồi phần thưởng của user trúng thưởng ở đâu?

Trong mục trúng thưởng chọn user muốn thu hồi phần thưởng rồi làm theo hình hướng dẫn.

2. Theo dõi được số người chơi chơi game realtime được không?

 • Chọn đồng bộ gg sheet để có thể theoi dõi người chơi realtime.
 • xuất exel vào cuối chương trình game để báo cáo chương trình và nắm thông tin cac user tham gia và trúng thưởng.

3. Đồng bộ Google sheet nhưng không thấy đồng bộ?

Khi mở sheet đã đồng bộ thì trang tính 1 sẽ không ghi nhận đồng bộ.
Đồng bộ được ghi nhận ở sheet chính thức( khi game phát hành chính thức) và thử nghiệm( game ở chế độ thử nghiêm)
Lưu ý check sheet để kiểm tra đồng bộ.

1. Tắt người chơi hiện ra ở landing page báo trúng thưởng ở đâu? Data trúng thưởng này tự cài đặt được hay không?

Data trúng thưởng này là nền tảng cập nhật sẵn không thể chỉnh được thông tin người trúng theo yêu cầu.
Để không hiện lên thông tin báo trúng thưởng này ở landingpage nữa thì làm như hình:

2. Đã tải ánh SEO và thông tin tại SEO nhưng các ảnh và thông tin vẫn không được cập nhật?

Facebook cần một khoảng thời gian nhất định để nhận các thông tin và ảnh này. Để Facebook nhận ảnh và các thông tin nhanh chóng bạn cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang https://developers.facebook.com/tools/debug/
Bước 2: Điền link trang của vào thanh.
Bước 3: Click "Debug", bạn sẽ thấy trang sẽ hiển thị ra các thông tin của trang. Nếu vẫn là các thông tin và ảnh cũ bạn cứ 30s ấn "Debug" lại 1 lần để Facebook cập nhật cho đến khi Facebook nhận được.

3. Chỉnh sửa tiều đều popup trúng thưởng, lưu ý trúng thưởng ở đâu?

Chọn Woay Page mục Nội Dung và thay đổi các thông tin cần chỉnh.
Inbox: trỏ về message (kênh chat của fanpage, zalo....) cần chọn điền đúng thông tin link:
 • Message: cần gắn link: http://m.me/ để trỏ về đúng kênh chat. Ví dụ như hình dưới:
 • Zalo: cần gắn link: https://zalo.me/ để trỏ về đúng kênh chat.Ví dụ như hình dưới:
Ngoài ra, mua hàng để trỏ về website hoặc fanpage mà user trúng thưởng có thể dùng trúng thưởng (mã voucher, mã giảm giá....) để sử dụng phần trúng thưởng.

1. Vị trí gắn popup và mã nhúng của game bóc quà?

 • Bóc quà gắn bất kỳ ở vị trí nào của thẻ đều được, gắn ở đâu thì vị trí game nó sẽ nằm ở đó trên trang website .
 • Popup thì bắt buộc để ở cuối thẻ body.

2. Nhấn demo nhưng không hiển thị được Popup?

Không hiển thị popup vì những lý do sau:
[1] Chọn thời gian đếm ngược sau khi vào trang quá lâu.
[2] Chọn không hiển thị popup trong ngày.
[3] Không nhấn reset cookies.
Được nhé, chỉ cần gửi link phân quyền và password phân quyền cho người được phân quyền.

1.Bảng xếp hạng không được cập nhât?

Bảng xếp hạng sẽ tự động cập nhật sau 15 phút. Sau 15 phút quay lại sẽ thấy kết quả hiện thị trên bảng xếp hạng nhé.

2. Không thấy phần tính năng nhiệm vụ?

Tính năng nhiệm vụ chỉ dành cho gói PRO ADVANCE và chọn kịch bản đua top- kết hợp.
Kịch bản trúng thưởng nhanh sẽ không có nhiệm vụ.