Câu hỏi thường gặp

1. Đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại/ thiết bị nhưng user vẫn chơi được nhiều lần?

 • Khi bạn đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại/thiết bị thì ở hình thức thử nghiệm- hình thức để thử các tính năng đã setup của game vừa tạo trước khi phát hành thì user vẫn chơi được nhiều lần.

 • Khi chuyển sang chính thức sẽ bật tính năng này mỗi user chơi được 1 lần.

2. Số lượt chơi mỗi tháng như thế nào? Nếu không dùng hết tháng có được cộng dồn cho tháng sau không?

 • Mỗi gói sẽ có số lượt chơi khác nhau: - STARTER: 1000 lượt/tháng - PRO: 2000 lượt/ tháng - PRO ADVANCE: 5000 lượt/ tháng

 • Số lượt chơi sẽ được cộng thêm tháng và hết trong tháng đó, không cộng dồn cho các tháng sau trong trường hợp tháng trước dùng không hết số lượt chơi.

3. Muốn xóa game để tạo game mới thì làm như thế nào?

 • Woay không xóa game mà sử dụng tính năng là "Lưu trữ" game thao tác như hình hướng dẫn:

[1] Tắt game muốn lưu trữ sau đó chọn Lưu trữ

[2] Sau khi chọn Lưu trữ để xem các game đã được lưu trữ sẽ lưu ở đây.

4. Lý do báo game bị khóa?

Những game báo bị khóa vì 1 trong 3 nguyên nhân chính:

 • Hết lượt chơi.

 • Phát hành quá số game của gói đang dùng.

 • Sử dụng các tính năng nâng cao mà gói đang sử dụng không có tính năng này.

5. Game báo vượt quá số lượng game?

Mỗi gói sẽ có số lượt phát hành (chính thức hoặc thử nghiệm) cụ thể:

 • STARTER: 1 lượt phát hành/tháng

 • PRO: 2 lượt phát hành/tháng

 • PRO ADVANCE: 5 lượt phát hành/ tháng

Cho nên khi tạo game quá số lượng(chính thức và thử nghiệm) của các gói cụ thể như trên thì sẽ báo game đạt số lượng giới hạn.

Cách xử lý: Tắt các game không dùng đến nữa và chuyển chế đô game cho game đang cần chỉnh hình thức phát hành.

6. Đã đăng ký tài khoản rồi nhưng không nhận được mail xác nhận?

Mail xác nhận sẽ gửi về email đã đăng ký, check mục “All Mail” hoặc “Tất cả thư", và mục “Spam” hoặc “Thư rác”, Tại vì mail hiện tại quản lý các thông tin gửi tới.

Ngoài ra, Woay nâng cấp nền tảng hàng tuần cho nên có thể sẽ gửi mail xác nhận chậm hơn bình thường bạn sau khi đăng ký vui lòng check mail thường xuyên nhé.

7. Muốn tạo game để chạy trên fanpage( facebook) thì có tạo được không? Có những cách nào chơi game trên fanpage?

Đối với tạo game trên fanpage thì không có tạo game trực trên nền tảng của fanpage (facebook), tuy nhiên có hai phương án để người chơi tương tác game trên fanpage.

 • Game được tích hợp trên chatbot

 • Tạo 1 game trên lading page( landing page của Woay hoặc landing page có bạn nếu có sẵn) sau đó paste link game này lên để user chơi và tương tác trên fanpage của bạn.

Last updated