Phân Quyền Vòng Quay
Lợi ích: Thiết lập nhiều phân quyền cho từng game (quản trị viên, thiết kế, chăm sóc khách hàng). Hạn chế gian lận từ cấp dưới. Hạn chế lỗi vận hành.

Bước 1: Chọn mục Phân quyền

Bước 2: Tạo link phân quyền

 • Nhấn "TẠO LINK PHÂN QUYỀN". Hộp thoại để thiết lập và xuất link phân quyền xuất hiện.
 • Chọn phân quyền muốn chia sẻ và điền tên người/tên bộ phận sẽ được chia sẻ link.

Mô tả các phân quyền:

Tên phân quyền
Tính năng & Mục đích sử dụng
Thiết kế viên
Thay đổi thiết kế game
 • Chỉnh sửa mẫu thiết kế
 • Chỉnh sửa hình ảnh game
Chăm sóc khách hàng
Nhóm tính năng phục vụ cho việc Chăm sóc khách hàng
 • Kiểm tra thông tin khách trúng gì
 • Kiểm tra khách đã nhận quà chưa
 • Tìm kiếm nhanh thông tin trúng thưởng
Mỗi chi nhánh có thể tạo mỗi phân quyền để dễ quản lý & đối soát sau kết thúc. Chi tiết
Quản trị viên
Bao gồm quyền Thiết kế viên + Chăm sóc khách hàng.
Và hơn thế nữa:
 • Cấu hình landing page
 • Cấu hình kịch bản chơi
 • Cấu hình email gửi trúng thưởng
 • Quản lý mã trúng thưởng, mã dự thưởng
 • Quản lý thông tin hoạt động từng cửa hàng. Chi tiết
 • v.v...
 • Nhấn "Tạo". Hệ thống sẽ xuất link phân quyền như thiết lập.

Bước 3: Gửi link phân quyền

Copy link phân quyền và gửi cho nhân viên muốn phân quyền.

Cách hoạt động của người được phân quyền

Bước 1: Truy cập link được gửi từ Quản trị viên.
Bước 2: Sử dụng các tính năng theo mô tả phân quyền bên trên.
Lưu ý: Vì lý do an toàn & bảo mật dữ liệu, vui lòng không tải lại (reload / refresh / F5) trong quá trình sử dụng Link phân quyền. Giả sử bạn đã tải lại trang thì vui lòng quay lại Bước 1: Nhấp vào link được gửi từ Quản trị viên.
Copy link
On this page
Bước 1: Chọn mục Phân quyền
Bước 2: Tạo link phân quyền
Bước 3: Gửi link phân quyền