Links
Comment on page

Mã Trúng thưởng

Lợi ích: Tạo mã trúng thưởng theo cấu trúc mã riêng hoặc nhập danh sách mã sẵn có và quản lý mã trúng thưởng.
Lưu ý: Chỉ hiển thị khi lựa chọn Hình thức phát mãCó.

Bước 1: Chọn mục "Mã trúng thưởng"

Chọn " Mã trúng thưởng góc trái

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn
  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống
Cách 1: Tạo mã
Cách 2: Nhập mã
Bước 1: Chọn Tạo mã
Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã trúng thưởng
Ví dụ: Bạn cần tạo 20 mã cho vật phẩm "Voucher 20%" độ dài 9 ký tự và yêu cầu phải có đoạn tiền tố MACHOI và các ký tự phía sau là ký tự hoa và số thì bạn sẽ nhập như sau:
Bước 3: Sau khi đã hoàn tất tạo mã, bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ xuất ra loạt mã theo đúng định dạng yêu cầu.
Bước 1: Chọn Nhập mã
Bước 2: Chọn Tải Tập tin mẫu để xem quy cách nhập mã
Bước 3: Chỉnh sửa (hoặc nhập mã) vào file vừa tải ở Bước 2 theo quy cách, định dạng của tập tin mẫu
Tập tin mẫu ban đầu
Thêm mã trúng thưởng và lưu lại tập tin
Bước 4: Bấm "Chọn tập tin" để tải lên tập tin mà bạn vừa chỉnh sửa ở Bước 3
Bước 5: "Chọn vật phẩm" ứng với Tập tin mã đã tạo
  • Lưu ý: Nếu game cho phép trùng mã trúng thưởng, bạn tick vào dòng Cho phép trùng lặp code
Bước 6: Chọn Xác nhận để hoàn tất.
Lưu ý: Bạn nên nhập mã sau khi đã hoàn thành cài đặt game & có thể chạy chương trình chính thức - để tránh thất thoát mã trúng thưởng. Hoặc bạn có thể tạo một số lượng mã vừa đủ trong giai đoạn chạy thử.