Mã Trúng thưởng

Lợi ích: Tạo mã trúng thưởng theo cấu trúc mã riêng hoặc nhập danh sách mã sẵn có và quản lý mã trúng thưởng.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi lựa chọn Hình thức phát mãCó.

Bước 1: Chọn mục "Mã trúng thưởng"

Chọn " Mã trúng thưởng góc trái

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn

  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống

Bước 1: Chọn Tạo mã

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã trúng thưởng

Ví dụ: Bạn cần tạo 20 mã cho vật phẩm "Voucher 20%" độ dài 9 ký tự và yêu cầu phải có đoạn tiền tố MACHOI và các ký tự phía sau là ký tự hoa và số thì bạn sẽ nhập như sau:

Bước 3: Sau khi đã hoàn tất tạo mã, bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ xuất ra loạt mã theo đúng định dạng yêu cầu.

Lưu ý: Bạn nên nhập mã sau khi đã hoàn thành cài đặt game & có thể chạy chương trình chính thức - để tránh thất thoát mã trúng thưởng. Hoặc bạn có thể tạo một số lượng mã vừa đủ trong giai đoạn chạy thử.

Last updated