Game Gắp Quà

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Bấm vào nút "Gắp ngay" để gắp một phần thưởng.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của máy gắp quà. [2] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của tay gắp. [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của nền trong máy gắp quà. [4] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của băng truyền trong máy gắp quà. [5] [6] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút bấm trước và sau khi bấm.

[7] Click vào phần thưởng bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung.

[8] Click "Sử dụng ảnh""Chọn ảnh" để tải lên thiết kế hình ảnh phần quà sau khi mở. - Màu nền: Bạn có thể thay đổi và chọn màu sắc nền của phần quà.

[9] Điều chỉnh kích thước và xoay hình ảnh. - Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ hình ảnh. - Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay hình ảnh sao cho phù hợp.

[10] - Bạn cũng có thể làm chúng hiển thị lại sau khi đã bị xóa đi bằng cách click "Reset". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated