Tạo mới minigame

Lợi ích: Chọn & tạo mới minigame theo cách riêng của bạn.

Bước 1: "Truy cập" vào trang woay.online & "Đăng nhập" vào hệ thống

Bước 2: Bấm vào nút "Tạo"

Bước 3: Chọn game mà bạn muốn "Tạo"

Bước 4: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất

Sau khi nhấn Lưu lại nếu bạn thấy thông báo "Cập nhật thành công" tức là đã lưu lại thành công rồi đó.

Tiếp theo bạn sẽ tối thiểu cần hoàn thiện:

Bạn có thể cài đặt nâng cao hơn thông qua các tính năng ở Menu bên trái.