Đăng nhập

Lưu ý: với tài khoản tạo trước 12/05/2021, vui lòng click vào “Đăng nhập bằng Facebook” để bổ sung thông tin.

Với tài khoản đăng ký sau 12/05/2021:

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/, điền thông tin & click vào "Đăng nhập".

Bước 2: Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang Tất cả game của Woay.

Với tài khoản đăng ký trước 12/05/2021:

Bước 1: "Truy cập" vào trang https://app.woay.vn/ & click vào "Đăng nhập bằng Facebook".

Bước 2: Bổ sung thông tin & click “Xác nhận”.

Bước 3: Sau khi bổ sung thành công, Woay sẽ gửi cho bạn email để xác thực tài khoản.

Lưu ý: thời hạn kích hoạt chỉ trong vòng 2 tiếng. Nếu quá 2 tiếng, bạn không xác thực tài khoản, bạn sẽ phải đăng ký lại thông tin tài khoản.

Xác thực thành công:

Xác thực thất bại:

Lưu ý: khi xác thực thất bại, bạn phải quay lại bước 1 để xác thực bổ sung thông tin thành công.

Bước 5: Click vào “Đăng nhập”.

Last updated