Cấu hình (Xuất bản mini game)

Khi hoàn thiện game, các bạn sẽ lựa chọn hình thức phát hành phù hợp với nhu cầu của mình

1. Sử dụng tên miền có sẵn của Woay

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Kênh phát hành là "Tạo một website để chơi game"

Hình thức này là bạn sử dụng link trực tiếp của WOAY để chạy:

Bước 1: Click chọn như thứ tự hình bên dưới

Bước 2: Tại trang Xem thử bạn, bạn Copy link trên thanh Address để sử dụng

Sau khi lấy link bạn có thể dùng trực tiếp hoặc vào bit.ly để tạo link rút gọn nhé.

2. Cấu hình tên miền riêng

Tham khảo bài viết Tên miền

3. Phát hành dạng popup trên trang có sẵn

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Kênh phát hành là "Popup trên website của bạn"

Bước 1: Truy cập Thiết lập chung

Bước 2: Copy đoạn mã nhúng và bỏ vào trang mà bạn muốn nhúng.

Lưu ý: đoạn mã cần bỏ trong thẻ <body>

LINK DEMO: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Bạn nên dùng mã nhúng mẫu tích hợp vào website bạn muốn hiển thị để kiểm tra sự tương thích của 2 hệ thống nếu bạn muốn phát hành kênh popup trên website.

Mã nhúng mẫu: <script src="https://app.woay.vn/w/20df5809-528e-4d28-8d34-f9cd6ded151a/popup.js"></script>

4. Tích hợp game vào 1 phần trên Website có sẵn

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Kênh phát hành là "Nhúng game vào website của bạn"

Bước 1: Truy cập Thiết lập chung

Bước 2: Sao chép đoạn mã vào section trên trang mà bạn cần phát hành.

LINK DEMO: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Bạn nên dùng mã nhúng mẫu tích hợp vào website bạn muốn hiển thị để kiểm tra sự tương thích của 2 hệ thống nếu bạn muốn phát hành kênh popup trên website.

Mã nhúng mẫu: <script src="https://app.woay.vn/w/20df5809-528e-4d28-8d34-f9cd6ded151a/script.js"></script>

Last updated