Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản sẵn có

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/

  • Sau khi truy cập vào trang https://app.woay.vn/ bạn sẽ được chuyển đến giao diện như hình bên dưới.

  • Tại đây, bạn điền thông tin và click vào nút "Đăng nhập"

Bước 2: Tạo game

  • Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang "Danh Sách Game" như hình bên dưới.

  • Tại đây, bạn có thể chọn và bắt đầu tạo game.

  • Bạn có thể xem hướng dẫn tạo game mới TẠI ĐÂY

Last updated