Thiết kế

Chỉnh sửa các hình ảnh thiết kế sẽ hiện trên minigame theo ý bạn.

Bước 1: Mở trang Thiết kế

 • Chọn mục Thiết kế bạn sẽ được đưa tới giao diện màn hình như bên dưới

 • Thẻ Tùy biến giao diện: Ở phiên bản STARTER bạn không có chỉnh sửa nào khác ở mục này.

 • Thẻ Thiết kế: Nhấn vào nút này để thay đổi thiết kế của Mâm vòng quay

Bước 2: Thiết kế mâm vòng quay

Nhấn chọn "Thiết kế" để thay đổi thiết kế vòng quay may mắn các bước như sau:

 • (1) Chọn số mảnh vòng quay: Cho phép tạo ra vòng quay với số lượng là 4, 6, 8 hoặc 12 mảnh.

 • (2) Chọn số lượng màu nền của các mảnh trên vòng quay: Cho phép tạo ra vòng quay với số lượng là 2 hoặc 4 màu khác nhau (tùy vào số lượng mảnh đã chọn).

 • (3) Chọn màu sắc màu nền cho các mảnh của mâm vòng quay

 • (4) Chọn màu chữ xuất hiện trên mảnh của mâm vòng quay

 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nút CHỌN MÀU NHANH để chọn một vòng quay trong các mẫu sẵn có.

Bước 3: Cấu hình tên vật phẩm trên mâm vòng quay

Cấu hình tên vật phẩm trên mâm vòng quay bằng cách: Click chọn vào mảnh bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn vật phẩm tại ô Select.

 • Tại Select sẽ hiện ra danh sách các phần thưởng trong kho quà của bạn: chọn tên phần thưởng ứng với phần thưởng trên mâm vòng quay.

 • Thay đổi tên vật phẩm: Điền tên vật phẩm ở phần Nội dung.

 • Điều chỉnh kích thước và xoay chữ.

  • Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ chữ hiển thị trên mảnh.

  • Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay chữ sao cho phù hợp.

Lưu ý: Cần thiết lập tên mảnh phần thưởng ở mục nội dung đúng với tên phần thưởng ở danh sách mục select.

Bước 4: Lưu thiết kế đã thay đổi.

Sau khi đã thay đổi thiết kế, nhấn "Lưu lại" góc phải dưới cùng màn hình.

Last updated