Game Hứng quà

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho mini game đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Thay đổi hình ảnh nhân vật di chuyển chạy qua trái, qua phải và đứng giữa để hứng quà rơi xuống [2] Số máu là số lượng mạng chơi user sẽ có (khi hứng trúng bom sẽ mất 1 mạng, khi hứng trượt một vật phẩm sẽ mất 1 mạng, khi hứng trúng một icon được setup Mất lượt thì sẽ mất 1 mạng) [3] Thời gian là thời lượng diễn ra ở 1 lượt chơi / màn chơi của user [4] Thời gian giữa 2 lần thả icon là thời gian sẽ xuất hiện icon thứ 2 sau khi icon thứ 1 đã rớt xuống, và tiếp tục theo thời gian đó sẽ rớt xuống icon thứ 3, thứ 4, ... [5] Tốc độ rơi là tốc độ mà icon sẽ di chuyển từ trên màn hình đến khi rớt hết xuống màn hình

Bước 3: Chỉnh sửa các icon rơi xuống của game

  • Click vào dấu "+" để Thêm icon mới và cấu hình icon

  • Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của icon

  • Click "Điểm số" hoặc "Mất lượt" để quy định khi nhân vật hứng trúng icon này sẽ có thêm điểm hay bị mất lượt chơi (mất 1 mạng).

  • Nếu chọn icon là "Điểm số" thì sẽ cần cài đặt số điểm cụ thể

Bước 4: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các yếu tố của game, click "Lưu lại" để hoàn tất

Last updated