Woay Page

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh trên trang Landing Page. Tích hợp các mã theo dõi.

Bước 1: Woay Page

Chọn "Woay Page" góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin.

Bước 2: Thông tin tại Woay Page

Click chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn

Tải lên các tệp hình ảnh theo quy cách và kích thước hiển thị.

  • Favicon: Ảnh thể hiện trên thanh Tab của Trình duyệt.

  • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.

  • Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.

  • Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.

  • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.

  • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.

  • Hình nền popup: Là hình nền của popup hiện ra.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Woay Page xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập

Last updated