Links
Comment on page

Woay Page

Nơi chỉnh sửa các nội dung & hình ảnh trên trang Landing Page. Tích hợp các mã theo dõi.

Bước 1: Woay Page

Chọn "Woay Page" góc trái màn hình để chỉnh sửa các thông tin.

Bước 2: Thông tin tại Woay Page

Click chọn tab bên dưới để xem hướng dẫn mà bạn muốn
Hình ảnh
Nút bấm
Nội dung
Âm thanh
SEO
Tải lên các tệp hình ảnh theo quy cách và kích thước hiển thị.
  • Favicon: Ảnh thể hiện trên thanh Tab của Trình duyệt.
  • Logo: Logo của bạn, thể hiện trên Landing page.
  • Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.
  • Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.
  • Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.
  • Banner dưới: Thường dùng để quảng cáo chương trình.
  • Hình nền popup: Là hình nền của popup hiện ra.
Chơi ngay
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút
Kiểm tra phần thưởng
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút
Inbox
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút
Liên kết link cho nút bấm.
Mua hàng
Điều chỉnh nội dung, màu sắc của chữ và nút
Liên kết link cho nút bấm.
Nút bật/ tắt seeding người chơi
Dùng để bật tắt chức năng hiện popup người chơi trúng thưởng
(Đây chỉ là dữ liệu ảo để tăng tính hấp dẫn trò chơi)
Hướng dẫn tham gia
Điền thông tin nội dung thể lệ chương trình
Điều kiện áp dụng
Điền thông tin điều kiện áp dụng hoặc hướng dẫn mua hàng
Tiêu đề Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung tiêu để phiếu thông tin người chơi điền
Lưu ý Popup nhập thông tin
Hiệu chỉnh nội dung lưu ý phiếu thông tin người chơi điền
Tiêu đề Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung chúc mừng trúng thưởng trên popup
Lưu ý Popup trúng thưởng
Hiệu chỉnh nội dung hướng dẫn hoặc thời hạn sử dụng mã,... trên popup
Cho phép bạn setup âm thanh cho minigame.
Lựa chọn những âm thanh sẵn có, thêm âm thanh của bạn hoặc tắt âm thanh
Tiêu đề trang
Là tiêu đề thể hiện trên thanh tiêu đề khi share Facebook
Đô dài đề nghị: 60 ký tự
Mô tả trang
Nằm bên dưới ô mã trúng thưởng thể hiện mã trúng thưởng có thời hạn và cách dùng bao lâu
Độ dài đề nghị: 90 ký tự
Hình đại diện
Thể hiện ảnh khi share và đăng bài trên Facebook
Kích thước đề nghị: 470x264

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập Woay Page xong, nhấn nút "Lưu lại" để hoàn tất lưu lại các thiết lập