Tạo game với tính năng bắn Email trúng thưởng

Bước 1:

Click "Chọn" một game mà bạn muốn tạo trong Thư viện game

Bước 2:

Chọn Kịch bản mà bạn mong muốn, sau đó nhấn "Tiếp theo"

Bước 3:

Tại tính năng Gửi mail trúng thưởng, chọn "Có gửi" để khi users trúng thưởng, sẽ có email bắn thông báo phần quà users đã trúng thưởng

Bước 4:

Nếu bạn đã cấu hình email trúng thưởng thành công (ở các bước trên) thì tại Thiết lập chung >> Địa chỉ email gửi đi sẽ hiện ra danh sách những email bạn đã cấu hình, bạn cần chọn một email để bắn cho chiến dịch mà bạn đang tạo, và chọn "Xác nhận"

Last updated