Landing Page/Woay Page

Tại sao tôi đã update ảnh, thông tin tại mục SEO nhưng các ảnh và thông tin vẫn không được cập nhật?

Facebook cần một khoảng thời gian nhất định để nhận các thông tin và ảnh này. Để Facebook nhận ảnh và các thông tin nhanh chóng bạn cần thực hiện các bước sau: - Bước 1: Truy cập vào trang https://developers.facebook.com/tools/debug/ - Bước 2: Điền link trang của vào thanh. - Bước 3: Click "Debug", bạn sẽ thấy trang sẽ hiển thị ra các thông tin của trang. Nếu vẫn là các thông tin và ảnh cũ bạn cứ 30s ấn "Debug" lại 1 lần để Facebook cập nhật cho đến khi Facebook nhận được.

Tắt người danh sách người chơi trúng thưởng hiện ra trên game ở đâu? Data trúng thưởng này có thể tự cài đặt được hay không?

Last updated