Game Lắc Bóng

Lợi ích: Tùy biến hình ảnh minigame theo quy cách dành riêng cho minigame đang sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết kế

Chọn "Thiết kế" ở góc trái màn hình.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh quả cầu [2] Click vào Phần thưởng bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh phần thưởng

Click "Lắc ngay" để thay đổi màu nền và màu chữ nút bấm.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các yếu tố của game, click "Lưu lại" để hoàn tất.

Last updated