Thiết kế game

Trước khi thiết kế một minigame, bạn cần chọn trước thể loại game mong muốn và làm theo hướng dẫn Tạo mới minigame

Tạo mới minigame

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Truy cập https://app.woay.vn và đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn minigame

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa tới giao diện màn hình Thư viện game. - Click "Chọn" để tạo một minigame mới. - Click "Chơi Thử" để chơi thử minigame này.

***Lưu ý: Ở phiên bản PRO, bạn chỉ có thể chọn các game sau: - Game Vòng Quay May Mắn - Game Mở Quà - Game Cào Ở phiên bản STARTER, bạn chỉ có thể chọn game Vòng Quay May Mắn.

Bước 3: Cấu hình chi tiết

Sau khi click "Chọn" để tạo game mới, bạn sẽ được đưa đến giao diện màn hình như bên dưới để chọn kịch bản game.

Tham khảo thông tin kịch bản phù hợp, click chọn kịch bản đó và click nút "Tiếp theo" để chuyển sang Cấu hình chi tiết.

***Lưu ý: Ở phiên bản STARTERPRO, bạn chỉ có thể chọn kịch bản Trúng thưởng nhanh.

Trúng thưởng nhanhĐua topKết hợp

Game Vòng Quay

✔️

✔️

✔️

Game Mở Quà

✔️

✔️

Game Cào

✔️

Game Quà Bay

✔️

✔️

✔️

Game Gắp Quà

✔️

✔️

✔️

Game Lắc

✔️

Game Lật Hình

✔️

✔️

Game Hứng Quà

✔️

Game Ghép

✔️

✔️

Game Rung

✔️

✔️

✔️

Game Quiz

✔️

✔️

✔️

Cấu hình chi tiết là những thông tin để bạn tạo game, trong đó:

  • Hình thức hiển thị:

- Chọn Tạo landing page nếu bạn cần minigame chạy trên 1 landing page của Woay hoặc tên miền của bạn (nếu có).

- Chọn Gắn game trên popup của website nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện.

- Chọn Gắn game vào website nếu bạn muốn khi mở website của bạn, minigame sẽ nằm ở một vị trí bất kỳ trên website.

- Chọn Popup trên website Haravan nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện (bạn cần tích hợp Haravan từ trước).

- Chọn Sau khi mua hàng trên Website Haravan nếu bạn muốn sau khi khách hàng mua hàng, tại trang cám ơn sẽ hiện lên một popup minigame.

- Chọn Popup trên website Sapo nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện (bạn cần tích hợp Sapo từ trước).

- Chọn Sau khi mua hàng trên Website Sapo nếu bạn muốn sau khi khách hàng mua hàng, tại trang cám ơn sẽ hiện lên một popup minigame.

  • Hình thức xác thực người chơi: - Bạn có thể chọn Có xác thực hoặc Không xác thực người chơi. - Sau đó, bạn tiếp tục chọn thêm các Phương thức xác thực bên dưới.

  • Quản lý mã nhận thưởng: Mã trúng thưởng là mã sẽ hiện ra khi người chơi trúng quà. - Bạn có thể chọn Có quàn lý hoặc Không quản lý. - Sau đó, bạn tiếp tục chọn thêm các Phương thức quản lý mã bên dưới.

  • Khác: Số lượt chơi ban đầu là số lượt mà người chơi sẽ có khi tham gia chơi game.

Bước 4: Tạo game

Click "Tạo game" sau khi đã hoàn tất Cấu hình chi tiết.

Sau khi hoàn tất tạo game, bạn sẽ được đưa đến giao diện như màn hình bên dưới.

[1] Click "Thiết kế" để đi đến phần Thiết kế của game. [2] Click "Xem thử" để xem và chơi thử game của bạn vừa thiết kế. [3] Click "Hoàn tất" để đi đến giao diện chính của cài đặt game.

Last updated