Trúng thưởng

Tại sao tôi không thể trao quà/thu hồi quà của người chơi?

Bạn lưu ý, tính năng Thu hồi phần thưởng thuộc gói PROPRO-ADVANCED mới sử dụng được nhé. Hành động này sẽ không thể hoàn tác.

Làm sao để xóa dữ liệu test trước khi phát hành chính thức game?

Trong trường hợp bạn cần xóa dữ liệu test trước khi phát hành game hoặc kết quả trúng thưởng không được công nhận, bạn có thể sử dụng tính năng Thu hồi phần thưởng như ảnh sau: [1] Click vào ô chọn đối tượng mà bạn muốn thu hồi phần thưởng. [2] Click "Thao tác trên (N) dòng". [3] Click "Thu hồi phần thưởng" để xóa dữ liệu trúng thưởng mà bạn cần xóa. ***Thao tác này sẽ không thể hoàn tác.

Đồng bộ Google sheet nhưng không thấy đồng bộ?

- Khi mở sheet đã đồng bộ, bạn lưu ý Trang tính 1 sẽ không ghi nhận đồng bộ/data. - Đồng bộ được ghi nhận ở sheet Chính thức (khi game phát hành chính thức) và Thử nghiệm (game ở chế độ thử nghiệm). - Chơi test game trước để kiểm tra data có đổ về không rồi mới bật phát hành game nhé!

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn xuất File Excel để lưu trữ và đối soát thuận tiện, dễ dàng hơn.

Last updated