Links
Comment on page

Popup/Woay Popup

Nơi chỉnh sửa các nội dung và hình ảnh liên quan đến popup
***Lưu ý: - Chỉ áp dụng cho game Vòng Quay May Mắn - Chỉ hiển thị khi ở thao tác Tạo mới game bạn lựa chọn Hình thức hiển thị Gắn game trên popup của Website.

1. Cấu hình Woay Popup

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Popup"

2. Thông tin tại Woay Popup

Hình ảnh
Nút bấm
Nội dung
Âm thanh
Link hiển thị popup
- Logo: Logo của bạn, thể hiện trên game.
- Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.
- Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.
- Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.
- Nút mở popup: Là hình nền của popup hiện ra.
- Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.
- Nút bấm "Chơi ngay" và "Kiểm tra phần thưởng": Bạn có thể bạn bật/tắt nút bấm và điều chỉnh chữ, màu chữ, màu nền trên nút.
- Nút bấm "Inbox" và "Mua hàng": + Bạn có thể bạn bật/tắt nút bấm và điều chỉnh chữ, màu chữ, màu nền trên nút. + Liên kết link cho nút bấm bằng cách copy link và điền vào ô (bạn lưu ý hệ thống ghi nhận link có định dạng đầu https://)
- Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.
Tại đây, bạn có thể thay đổi/chỉnh sửa những lưu ý, thể lệ cho người chơi hiểu rõ về chương trình minigame của bạn:
- Nội dung Hướng dẫn tham giaĐiều kiện áp dụng.
- Lưu ý Popup nhập thông tin (trước khi chơi).
- Lưu ý Popup trúng thưởng (sau khi chơi).
- Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.
- Cho phép bạn setup âm thanh cho minigame.
- Bạn có thể tắt âm thanh, updoad/sử dụng âm thanh có sẵn.
- Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.
- [1] Bạn có thể tùy chọn tạm tắt/hiển thị popup minigame tại website của mình.
- Khi chọn "Link cố định", bạn tiếp tục điền thêm danh sách link mà popup minigame sẽ hiển thị tại [2].
- [3] Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.