Popup/Woay Popup

Nơi chỉnh sửa các nội dung và hình ảnh liên quan đến popup

***Lưu ý: - Chỉ áp dụng cho game Vòng Quay May Mắn - Chỉ hiển thị khi ở thao tác Tạo mới game bạn lựa chọn Hình thức hiển thị Gắn game trên popup của Website.

1. Cấu hình Woay Popup

Tại giao diện chính, chọn mục "Woay Popup"

2. Thông tin tại Woay Popup

- Logo: Logo của bạn, thể hiện trên game.

- Hình nền trang: Hình nền game của bạn hiển thị trên desktop.

- Hình nền trang trên mobile: Hình nền game của bạn hiển thị trên điện thoại.

- Banner trên: Thường dùng để hiển thị nội dung chương trình.

- Nút mở popup: Là hình nền của popup hiện ra.

- Sau khi đã thao tác xong, click "Lưu lại" để hoàn tất.

Last updated