Tạo mới game

Lợi ích: Chọn & tạo mới minigame theo cách riêng của bạn.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Truy cập https://app.woay.vn và đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn minigame

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đưa tới giao diện màn hình Danh Sách Game

Lưu ý: Ở phiên bản STARTER, bạn chỉ có thể chọn tạo game VQMM (Starter)

 • Nhấn vào "Chọn Game Này" để tạo một minigame mới.

 • Nhấn vào "Chơi Thử" để chơi thử minigame này.

Bước 3: Cấu hình chi tiết

Sau khi nhấn "Chọn Game Này" , bạn sẽ được đưa đến giao diện màn hình như bên dưới và tiến hành cấu hình game tại đây.

Cấu hình chi tiết là những thông tin để bạn tạo game, trong đó:

 • Hình thức hiển thị:

  • Chọn Tạo landing page nếu bạn cần minigame chạy trên 1 landing page của Woay hoặc tên miền của bạn (nếu có).

  • Chọn Gắn game trên popup của website nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện (bạn cần có sẵn website để gắn game khi set up xong game).

 • Hình thức xác thực người chơi: Ở bản STARTER, bạn không chọn được những hình thức khác, bạn cần nâng cấp tài khoản để làm điều này.

 • Quản lý mã nhận thưởng: Mã trúng thưởng là mã sẽ hiện ra khi người chơi trúng quà. Ở bản STARTER, bạn không chọn được những hình thức khác, bạn cần nâng cấp tài khoản để làm điều này.

 • Khác: số lượt chơi ban đầu là số lượt mà người chơi sẽ có khi tham gia chơi game.

Bước 4: Tạo game

 • Sau khi hoàn tất chọn các cấu hình chi tiết thì nhấn "Tạo Game".

 • Sau khi hoàn tất tạo game, bạn sẽ được đưa đến giao diện như màn hình bên dưới.

 • Bạn có thể "Xem thử game" đã tạo hoặc chọn "Thiết kế" để thiết kế game theo ý bạn. Nhấn "Hoàn tất" để đến bước Thiết lập chung của game.

Last updated