Thiết lập chung

Sự khác nhau giữa phát hành chính thức và thử nghiệm là gì?

Chế độ Chính thức: - Game đã setup hoàn thiện và tính số lượt chơi chính thức. - Ghi nhận kết quả người chơi trúng thưởng ở trúng thưởng "Chính thức". - Chọn trùng email/số điện thoại/thiết bị user chỉ chơi được 1 lần.

Chế độ Thử nghiệm: - Game trong quá trình setup và chưa tính số lượt chơi. - Ghi nhận kết quả người chơi trúng thưởng ở trúng thưởng "Thử nghiệm". - Chọn trùng email/số điện thoại/thiết bị user chơi được nhiều lần.

Tại sao tôi đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại nhưng người chơi vẫn chơi được nhiều lần?

- Khi bạn đã chọn hình thức check trùng email/số điện thoại mà game đang ở Chế độ Chạy thử nghiệm (hình thức để test các tính năng đã setup của game vừa tạo trước khi phát hành) thì người chơi vẫn chơi được nhiều lần.

- Để bật tính năng check trùng email/số điện thoại, bạn chọn mục Thiết lập chung, click Phát hành để chuyển sang chế độ Chính thức.

Tại sao game bị khóa?

Game báo bị khóa vì 1 trong 3 nguyên nhân chính sau đây: - Hết lượt chơi. - Phát hành quá số game của gói đang dùng. - Sử dụng các tính năng nâng cao mà gói đang sử dụng không có tính năng này.

Game báo vượt quá số lượng game?

Mỗi gói sẽ có số lượng phát hành (game ở chế độ chính thức/thử nghiệm) cụ thể: - STARTER: 1 lượt phát hành/tháng. - PRO: 2 lượt phát hành/tháng. - PRO ADVANCE: 5 lượt phát hành/tháng.

Cho nên khi tạo game quá số lượng của gói (game ở chế độ chính thức/thử nghiệm) thì sẽ có thông báo "Bạn đã đạt tới số lượng game giới hạn".

Cách xử lý: - Tắt các game không dùng đến. - Chuyển chế độ cho game đang cần chỉnh sang chế độ chính thức/thử nghiệm.

Last updated