Đăng ký & tạo tổ chức

Tạo một tài khoản mới

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/

Sau khi truy cập vào trang https://app.woay.vn/, bạn sẽ được đưa tới gao diện đăng ký tài khoản mới. - Điền đầy đủ thông tin (Các trường thông tin bắt buộc nhập: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu) - Kế tiếp click vào ô "Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản sử dụng của Woay." - Sau đó, click “Đăng ký”.

***Lưu ý: Vui lòng điền đúng số điện thoại và email mà bạn sở hữu.

Bước 2: Xác thực tài khoản

- Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi bạn một email xác thực tài khoản, bạn sẽ được đưa tới giao diện như hình. - Vào hộp thư email mà bạn đã đăng ký, tiến hành xác thực mail bằng cách click "Xác nhận"

***Lưu ý: - Email xác thực chỉ có hiệu lực chỉ trong vòng 2 tiếng. - Nếu quá 2 tiếng, bạn không xác thực tài khoản, bạn sẽ phải đăng ký lại thông tin tài khoản.

1. Trường hợp Xác thực thành công: Bạn sẽ thấy giao diện màn hình như hình bên dưới.

2. Trường hợp Xác thực thất bại: Bạn sẽ thấy giao diện màn hình như hình bên dưới.

***Lưu ý: Khi xác thực thất bại, bạn phải quay lại bước 1 để đăng ký lại tài khoản.

Bước 3: Đăng nhập

Sau khi xác thực email thành công, bạn click vào nút "Đăng nhập" như hình.

Kế tiếp bạn sẽ được chuyển đến giao diện màn hình bên dưới. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về Gamification qua 3 bước học cùng WOAY. Click "Danh sách game" bạn sẽ được chuyển tới trang Danh Sách Game của Woay. Bạn có thể xem hướng dẫn tạo game mới TẠI ĐÂY.

Last updated