Game Lắc

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Bấm vào nút "Lắc ngay" để lắc bóng trong quả cầu và nhận một phần quà xuất hiện ngẫu nhiên.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh quả cầu theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [2] Click "Lắc ngay" để tùy chọn màu sắc của nút bấm.

[3] Click vào phần thưởng bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung.

[4] Click "Sử dụng ảnh""Chọn ảnh" để tải lên thiết kế hình ảnh phần quà sau khi mở. - Màu nền: Bạn có thể thay đổi và chọn màu sắc nền của phần quà.

[5] Điều chỉnh kích thước và xoay hình ảnh. - Điều chỉnh kích thước: kéo thả thanh Kích thước để tăng giảm kích cỡ hình ảnh. - Xoay chữ: kéo thả thanh Xoay hoặc chọn các nút -180, -90, 0, +90, +180 để điều xoay hình ảnh sao cho phù hợp.

[6] Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated