Hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng

Hướng dẫn nhân viên Chăm sóc khách hàng vận hành trảo quà cho khách

1. Đối với phân quyền Chăm sóc khách hàng, bạn sẽ hướng dẫn nhân viên quản trị khi khách hàng đến cửa hàng và kiểm tra thông tin trực tiếp theo các bước sau:

Bước 2: Nhập mật khẩu

Bước 3: Tiến hành trao thưởng và cập nhật trên hệ thống

Để tiến hành trao thưởng và cập nhật trên hệ thống, Nhân viên Chăm sóc khách hàng cần tiến hành các bước sau:

1. Trước khi tiến hành trao thưởng,Nhân viên Chăm sóc khách hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (tên/số điện thoại/email/...) để kiểm tra thông tin trúng thưởng của khách hàng.

2. Khi đã có đúng thông tin khách hàng, Nhân viên Chăm sóc khách hàng tiến hành click vào icon 🎁 trên hệ thống.

3. Nhân viên Chăm sóc khách hàng nhập Mã trúng thưởng của khách hàng cung cấp vào ô.

4. Click "Xác nhận" để tiến hành cập nhật trạng thái phần thưởng hoặc click "Bỏ qua" để hoàn tác.

2. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Phân quyền" xem tại đây.

Last updated