Tạo mới game

Lợi ích: Chọn & tạo mới minigame theo cách riêng của bạn.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Truy cập https://app.woay.vn và đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn minigame

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đưa tới giao diện màn hình Danh Sách Game

Lưu ý: Ở phiên bản PRO, bạn không thể chọn game Lật hình

 • Nhấn vào "Chọn Game Này" để tạo một minigame mới.

 • Nhấn vào "Chơi Thử" để chơi thử minigame này.

Bước 3: Cấu hình chi tiết

Sau khi nhấn "Chọn Game Này" , bạn sẽ được đưa đến giao diện màn hình như bên dưới để chọn kịch bản game.

Tham khảo thông tin kịch bản phù hợp, ấn chọn kịch bản đó và ấn nút "Tiếp theo" để chuyển sang Cấu hình chi tiết

Cấu hình chi tiết là những thông tin để bạn tạo game, trong đó:

 • Hình thức hiển thị:

  • Chọn Tạo landing page nếu bạn cần minigame chạy trên 1 landing page của Woay hoặc tên miền của bạn (nếu có).

  • Chọn Gắn game trên popup của website nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện.

  • Chọn Gắn game vào website nếu bạnh muốn khi mở website của bạn, minigame sẽ nằm ở một vị trí bất kỳ trên web.

 • Hình thức xác thực người chơi: Bạn có thể chọn xác thực hoặc không xác thực người chơi và tiếp tục chọn thêm các Phương thức xác thực bên dưới.

 • Quản lý mã nhận thưởng: Mã trúng thưởng là mã sẽ hiện ra khi người chơi trúng quà.

 • Khác: số lượt chơi ban đầu là số lượt mà người chơi sẽ có khi tham gia chơi game.

Bước 4: Tạo game

 • Nhấn "Tạo game" sau khi đã hoàn tất cấu hình chi tiết

 • Sau khi hoàn tất tạo game, bạn sẽ được đưa đến giao diện như màn hình bên dưới.

[1] Nhấn Xem thử để xem và chơi thử game của bạn vừa thiết kế [2] Nhấn Thiết kế để đi đến phần Thiết kế của game [3] Nhấn Hoàn tất để đi đến giao diện chính của cài đặt game

Last updated