Quản lý OTP

Tại mục "Quản Lý OTP", bạn có thể xem được lịch sử gửi tin nhắn OTP với các trường thông tin sau: - Thống kê số lượng tin nhắn đã gửi (giá 1.000vnd/tin nhắn) - Số điện thoại đã gửi - Trạng thái - Thời gian.

Last updated