Quản lý SMS trúng thưởng

Tại mục "Quản lý SMS trúng thưởng", bạn có thể xem được lịch sử gửi tin nhắn trúng thưởng với các trường thông tin sau: 1. Thống kê số lượng tin nhắn đã gửi (giá 1.000vnd/tin nhắn) 2. Số điện thoại đã gửi 3. Trạng thái 4. Thời gian.

Last updated