Links
Comment on page

Mã chơi

Lợi ích: Cài đặt kịch bản chơi bằng mã xác thực (unique code) - muốn tham gia thì phải có mã chơi. Một mã ứng với Một lần chơi.
Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Hình thức đăng nhập là "Mã chơi/mã xác thực"

Bước 1: Chọn “Mã chơi”

Tại giao diện chính, chọn Mã chơi bên góc trái màn hình

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn
  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống
Tạo mã
Nhập mã
Bước 1: Chọn "Tạo mã"
Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã dự thưởng
Ví dụ: Bạn cần tạo 20 mã với độ dài là 9 ký tự và yêu cầu có đầu tiền tố là MACHOI, các bạn sẽ nhập như hình bên dưới.
Bước 3: Chọn Xác nhận để hoàn tất.
Bạn đã có sẵn các danh sách mã bạn muốn đưa mã vào hệ thống.
Bước 1: Chọn "Nhập mã"
Bước 2: Chọn "Tải tập tin mẫu" để lấy mẫu tập tin về
Bước 3: Chỉnh sửa (hoặc nhập mã) vào file vừa tải ở Bước 2 theo quy cách, định dạng của tệp mẫu
File mẫu ban đầu
Thêm mã chơi và lưu lại tập tin
Bước 4: Quay trở lại giao diện, bấm "Chọn Tập Tin" và chọn Tệp mà bạn vừa chỉnh sửa ở Bước 3
Bước 5: Chọn "Xác nhận" để hoàn tất