Mã chơi

Lợi ích: Cài đặt kịch bản chơi bằng mã xác thực (unique code) - muốn tham gia thì phải có mã chơi. Một mã ứng với Một lần chơi.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi chọn Hình thức đăng nhập là "Mã chơi/mã xác thực"

Bước 1: Chọn “Mã chơi”

Tại giao diện chính, chọn Mã chơi bên góc trái màn hình

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn

  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống

Bước 1: Chọn "Tạo mã"

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã dự thưởng

Ví dụ: Bạn cần tạo 20 mã với độ dài là 9 ký tự và yêu cầu có đầu tiền tố là MACHOI, các bạn sẽ nhập như hình bên dưới.

Bước 3: Chọn Xác nhận để hoàn tất.

Last updated