Kho phần thưởng

Bước 1: Chọn mục Kho phần thưởng.

Tại trang giao diện chính chọn mục "Kho phần thưởng"

Bước 2: Thiết lập phần thưởng

[1] Click "Thêm phần thưởng" để tạo thêm phần thưởng chưa có trong Kho phần thưởng. [2] Click "Thiết lập tỉ lệ trúng thường" để cài đặt tỷ lệ phần trăm xác suất người chơi sẽ trúng một vật phẩm. [3] Click 📝để chỉnh sửa SKU, Tên phần thưởng, Số lượng phần thưởng, và hình ảnh hiển thị của vật phẩm khi người chơi trúng thưởng. [4] Click icon 🗑 để xóa phần thưởng khỏi Kho phần thưởng.

Lưu ý: Đối với game Vòng quay may mắn, phần thưởng BADLUCK (Chúc bạn may mắn lần sau) là mặc định không thể xóa.

Mô tả các thông tin trong "Chỉnh sửa phần thưởng"

Là tên phần thưởng mà bạn muốn hiển thị khi khách hàng trúng giải sẽ thấy được.

Gợi ý: Bạn nên nhập tên phần thưởng sao cho khách hàng dễ hình dung đến phần thưởng trúng được nhất.

Bước 3: Thiết lập tỷ lệ trúng thưởng

  • Để thiết lập tỷ lệ trúng thưởng cho kho quà, click vào “THIẾT LẬP TỶ LỆ PHẦN THƯỞNG”

  • Sau đó, nhập tỷ lệ trúng thưởng mong muốn vào ô tỷ lệ như hình bên dưới và click Xác nhận.

[1] Thanh màu cam: tương ứng với tỷ lệ trúng thưởng được thiết lập. [2] Các nút dấu cộng (+), trừ (-) để tăng giảm tỷ lệ trúng thưởng. [3] Nút 0% để điều chỉnh tỷ lệ trúng phần thưởng về 0%. [4] Nút hình rẻ quạt để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của phần quà còn lại sao cho tổng tỷ trúng thưởng của tất cả các phần quà bằng 100%. Ví dụ: Bạn có tất cả 3 phần quà khác nhau là A, B, C và đã điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của A là 40%, của B là 50%. Khi đó, sử dụng nút này để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng cho C thì tỷ lệ trúng thưởng của C sẽ là 10% (vì lúc này A+B+C=100%).

Mô tả các trường thông tin trong giao diện "Kho phần thưởng"

Bao gồm: Hình ảnh phần thưởng sẽ xuất hiện, SKU, Tên phần thưởng

Last updated