Links
Comment on page

Kho phần thưởng

Bước 1: Chọn mục Kho phần thưởng.

Tại trang giao diện chính chọn mục "Kho phần thưởng"

Bước 2: Thiết lập phần thưởng

[1] Click "Thêm phần thưởng" để tạo thêm phần thưởng chưa có trong Kho phần thưởng. [2] Click "Thiết lập tỉ lệ trúng thường" để cài đặt tỷ lệ phần trăm xác suất người chơi sẽ trúng một vật phẩm. [3] Click 📝để chỉnh sửa SKU, Tên phần thưởng, Số lượng phần thưởng, và hình ảnh hiển thị của vật phẩm khi người chơi trúng thưởng. [4] Click icon 🗑 để xóa phần thưởng khỏi Kho phần thưởng.
Lưu ý: Đối với game Vòng quay may mắn, phần thưởng BADLUCK (Chúc bạn may mắn lần sau) là mặc định không thể xóa.
Mô tả các thông tin trong "Chỉnh sửa phần thưởng"
Tên phần thưởng
SKU
Số lượng
Hình ảnh
Là tên phần thưởng mà bạn muốn hiển thị khi khách hàng trúng giải sẽ thấy được.
Gợi ý: Bạn nên nhập tên phần thưởng sao cho khách hàng dễ hình dung đến phần thưởng trúng được nhất.
Là mã phần thưởng. Độ dài tối đa: 12 ký tự.
Mỗi phần thưởng ứng với SKU khác nhau.
Ví dụ: Phần thưởng A bạn đã cài đặt SKU là PHANTHUONGA rồi thì các phần thưởng còn lại bạn sẽ cài đặt khác đi, như: PHANTHUONGB, PHANTHUONGC ...
Là tổng số lượng trúng tối đa của phần thưởng.
  • Bạn có thể điền số lượng phần thưởng vào ô
  • Hoặc bật nút Không giới hạn khi phần thưởng có số lượng không giới hạn
Là hình ảnh người chơi sẽ thấy khi trúng phần thưởng đó
Bạn có thể chọn ảnh phần thưởng theo ý bạn bằng cách click "chọn ảnh" hoặc kéo ảnh thả vào khung này.

Bước 3: Thiết lập tỷ lệ trúng thưởng

  • Để thiết lập tỷ lệ trúng thưởng cho kho quà, click vào “THIẾT LẬP TỶ LỆ PHẦN THƯỞNG”
  • Sau đó, nhập tỷ lệ trúng thưởng mong muốn vào ô tỷ lệ như hình bên dưới và click Xác nhận.
[1] Thanh màu cam: tương ứng với tỷ lệ trúng thưởng được thiết lập. [2] Các nút dấu cộng (+), trừ (-) để tăng giảm tỷ lệ trúng thưởng. [3] Nút 0% để điều chỉnh tỷ lệ trúng phần thưởng về 0%. [4] Nút hình rẻ quạt để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của phần quà còn lại sao cho tổng tỷ trúng thưởng của tất cả các phần quà bằng 100%. Ví dụ: Bạn có tất cả 3 phần quà khác nhau là A, B, C và đã điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng của A là 40%, của B là 50%. Khi đó, sử dụng nút này để điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng cho C thì tỷ lệ trúng thưởng của C sẽ là 10% (vì lúc này A+B+C=100%).
Mô tả các trường thông tin trong giao diện "Kho phần thưởng"
Phần thưởng
Loại
Tỉ lệ trúng
Trạng thái
Hành động
Bao gồm: Hình ảnh phần thưởng sẽ xuất hiện, SKU, Tên phần thưởng
Đối với kịch bản "Trúng thưởng nhanh": phần thưởng của bạn là món quà hiện vật (xếp vào loại: Hiện vật)
Đối với kịch bản "Đua top nhận thưởng""Kết hợp": phần thưởng của bạn có thể là món quà hiện vật, hoặc cũng có thể là món quà được tính bằng điểm số (xếp vào loại: số điểm mà bạn thiết lập cho phần thưởng), để người chơi nào nhiều điểm hơn, sẽ được nằm trong top của Bảng xếp hạng.
Là tỉ lệ xác suất người chơi quay trúng phần thưởng đó mà bạn đã chọn, thiết lập từ trước.
Thể hiện số lượng phần thưởng đó đã trúng và số lượng phần thưởng đó có trong kho.
Là những thao tác để bạn lựa chọn chỉnh sửa hoặc xóa phần thưởng.