Game Quà Bay

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game xác suất.

  • Cách chơi: Bắt ngẫu nhiên một phần quà bay và xác nhận mở phần quà để được nhận thưởng.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh hộp quà theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [2] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh đám mây bên trái theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [3] Click "Chọn ảnh" để tải lên thiết kế Ảnh đám mây bên phải theo kích thước quy định hoặc dùng hình ảnh có sẵn. [4] Click "Thay đổi" để tùy chọn bố cục hiển thị của hộp quà. [5] Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated