Kho phần thưởng

Tại sao không xóa được phần thưởng BADLUCK?

- BADLUCK (Chúc bạn may mắn lần sau) mặc định trên nền tảng không thể xóa. - Trường hợp không muốn người chơi trúng BADLUCK, bạn điều chỉnh tỉ lệ BADLUCK về 0%.

Tại sao đã nâng tỉ lệ phần thưởng lên nhưng người chơi vẫn không trúng được phần thưởng đó?

Trường hợp đã nâng tỉ lệ phần thưởng lên nhưng người chơi vẫn không trúng có thể do các nguyên nhân sau: - Chưa gán vật phẩm đó trên Thiết kế mâm vòng quay - Phần thưởng bị treo. -Chưa tăng tỉ lệ % đủ cao để trúng.

Tỉ lệ % trúng thưởng nên setup như thế nào?

Bạn có thể setup tỉ lệ % trúng thưởng theo các cách sau:

- Chia theo số lượng quà: số lượng phần thưởng đó/tổng số quà. Dùng khi không xác định hoặc ước chừng được người chơi sẽ tham gia. - Số lượng người chơi: số lượng phần thưởng đó/số lượng người chơi dự đoán. Dùng khi xác định hoặc ước chừng được số lượng người chơi sẽ tham gia.

Phần thưởng bị treo nghĩa là gì? Có ảnh hưởng đến chơi kho phần thưởng và game hay không?

- Phần thưởng bị treo: là khi 1 user nhấn vào game đã điền các thông tin thì nền tảng đã ghi nhận user có 1 phần quà trong kho, nhưng user lại chỉ điền thông tin mà không nhấn quay hoặc mở quà nên phần quà đó bị treo lại không hiện ra popup thông báo trúng thưởng.

- Phần thưởng bị treo sẽ được "nhả" trả vào kho sau 15 phút để user khác có thể nhận quà này nên sẽ không ảnh hưởng gì đến kho phần thưởng cũng như vận hành của game.

Các phần thưởng có giá trị, phần thưởng hiếm thì tỉ lệ % trúng thưởng nên chọn tỷ lệ nào?

- Đối với các phần thưởng có giá trị, phần thưởng hiếm (ví dụ: giải nhất điện thoại, máy tỉnh bảng....) thì tỉ lệ tốt nhất là dưới 1% (thông thường là 0.01%). - Những phần thưởng này ban đầu nên cài dặt 0% đến khi muốn người chơi trúng thưởng thì chọn nâng tỉ lệ lên dưới 1% và đến cuối chương trình chưa trúng thì có thể nâng tỉ lệ lên.

Có thể thêm phần thưởng mới vào kho phần thưởng lúc game đang chạy chính thức được không?

Nên dự tính trước số phần thưởng, tránh phát sinh thêm phần thưởng mới trong kho quà (phần thưởng không có trong kho quà và trên mâm quay).

Phần quà được thêm có thể thêm từ trước khi chạy chính thức và tỉ lệ trong kho phần thưởng của phần quà này là 0% khi nào muốn người chơi trúng thì thay đổi tỉ lệ phù hợp. Bạn nên hạn chế thêm phần thưởng mới vì phải setup lại mâm quay (trường hợp không có tên quà này trên mâm quay), điều chỉnh lại kho phần thưởng sẽ ảnh hưởng đến vận hành game.

Hệ thống có tính năng trúng phần thưởng theo thời gian nhất định được cài đặt trước hay không?

- Hiện tại hệ thống chưa có tính năng tự động chỉnh sửa tỉ lệ theo thời gian nhất định. - Tuy nhiên, trong quá trình chạy chương trình nếu bạn muốn phần thưởng nhất định có người chơi trúng vào các ngày nhất định, bạn có thể điều chỉnh theo thời gian mong muốn bằng cách chỉnh sửa t̉ỉ lệ thủ công.

Last updated