Nhiệm vụ

Người chơi sẽ được cộng thêm lượt chơi khi tham gia làm nhiệm vụ mà bạn thiết lập sẵn.

  • Lưu ý: Section NHIỆM VỤ chỉ xuất hiện khi ở bước Tạo mới game bạn chọn một trong hai kịch bản là Đua Top Nhận Thưởng hoặc kịch bản Kết Hợp.

Bước 1: Chọn Nhiệm vụ

Tại trang giao diện chính, chọn "Nhiệm vụ"

Bước 2: Cấu hình các nhiệm vụ

1. Câu hỏi trắc nghiệm

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi trả lời đúng câu hỏi được cộng vô. Lưu ý: Số lượng lượt cài đặt sẽ là số lượt cho mỗi câu trả lời đúng [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ này [4] Số lượng câu hỏi mỗi lần trả lời: là số câu hỏi người chơi sẽ phải trả lời khi thực hiện nhiệm vụ này (Ví dụ: hệ thống sẽ random chọn 2 câu hỏi trong 10 câu hỏi của bạn cài đặt) [5] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết nếu trả lời đúng câu hỏi, người chơi sẽ nhận được gì?

Ngoài ra, để thay đổi và cấu hình hệ thống câu hỏi của bạn, bạn có thể chọn Quản lý Câu Hỏi Trắc Nghiệm

  • Để chỉnh sửa câu hỏi và đáp án: nhấn nút ở cột [1]

  • Để xóa câu hỏi và đáp án: nhấn nút ở cột [2]

  • Để thêm câu hỏi và đáp án: nhấn nút Thêm Câu Hỏi ở vị trí [3]

2. Đăng nhập giờ vàng

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt chơi hoặc số lượng điểm mà người chơi được cộng vô khi hoàn thành nhiệm vụ. [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn "không lặp lại" hoặc "lặp lại hằng ngày" hoặc "không giới hạn" số lần xuất hiện nhiệm vụ này khi người chơi vào chơi. [4] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được gì? [5] Thời gian bắt đầu - kết thúc: bạn có thể điều chỉnh thời gian khung giờ vàng tại đây.

3. Đăng nhập hàng ngày

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt chơi hoặc số lượng điểm mà người chơi được cộng vô khi hoàn thành nhiệm vụ. [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn "không lặp lại" hoặc "lặp lại hằng ngày" hoặc "không giới hạn" số lần xuất hiện nhiệm vụ này khi người chơi vào chơi. [4] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được gì?

4. Chia sẻ chương trình

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt chơi hoặc số lượng điểm mà người chơi được cộng vô khi hoàn thành nhiệm vụ. [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn "không lặp lại" hoặc "lặp lại hằng ngày" hoặc "không giới hạn" số lần xuất hiện nhiệm vụ này khi người chơi vào chơi. [4] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được gì?

5. Khám phá cửa hàng (check-in)

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt chơi hoặc số lượng điểm mà người chơi được cộng vô khi hoàn thành nhiệm vụ. [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn "không lặp lại" hoặc "lặp lại hằng ngày" hoặc "không giới hạn" số lần xuất hiện nhiệm vụ này khi người chơi vào chơi. [4] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được gì? [5] Bạn có thể Reset mã QR code của bạn hoặc Tải Mã QR Code về tại đây và dán tại cửa hàng, để người chơi có thể quét Mã QR code tại cửa hàng. Nhiệm vụ này chỉ hoàn thành khi người chơi đến cửa hàng và quét mã QR code tại cửa hàng

6. Mời bạn vào chơi

[1] Loại: bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt, hoặc thưởng bằng điểm [2] Số lượng: là số lượng lượt chơi hoặc số lượng điểm mà người chơi được cộng vô khi hoàn thành nhiệm vụ. [3] Tuần hoàn: bạn có thể chọn "không lặp lại" hoặc "lặp lại hằng ngày" hoặc "không giới hạn" số lần xuất hiện nhiệm vụ này khi người chơi vào chơi. [4] Mô tả: Mô tả cho người chơi biết hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được gì?

  • Khi người chơi làm nhiệm vụ này, sẽ được nhận popup thông báo như bên dưới.

Bước 3: Lưu lại

Sau khi đã hoàn tất các cấu hình, bạn cần lưu lại bằng cách nhấn nút "Lưu lại" ở góc phải bên dưới màn hình.

Last updated