Phân quyền Quản trị theo từng cửa hàng

Quản trị/phân biệt các thao tác theo từng cửa hàng.

Vấn đề: - Bạn có 10 cửa hàng, làm sao bạn biết khách đến cửa hàng nào để nhận giải? - Làm sao bạn biết Cửa hàng nào đã trao giải đó?

Giải pháp: Phân quyền cho từng cửa hàng

Hướng dẫn chi tiết:

Tại Mục Phân quyền, bạn tạo số lượng link phân quyền CSKH tương ứng với số lượng cửa hàng mà bạn muốn quản trị/phân biệt. [1] Chọn phân quyền Quản lí trúng thưởng và trao quà. [2] Nhập tên cửa hàng/tên nhân viên kiểm soát. [3] Click "Xác nhận" để lưu lại hoặc click "Bỏ qua" để hoàn tác.

Khi đã tạo hoàn tất link Phân quyền, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: [1] Copy phân quyền. [2] Cập nhật/thay đổi tên đường link của cửa hàng/nhân viên kiểm soát. [3] Xóa phân quyền.

Sau khi hiệu chỉnh xong cho từng link của cửa hàng/nhân viên kiểm soát, bạn click icon [1] để sao chép và gửi cho từng cửa hàng/nhân viên kiểm soát theo đúng đường link mà bạn đã tạo.

3. Vận hành

Sau khi đã phân quyền và vận hành, bạn sẽ kiểm tra được trạng thái phần thưởng và cửa hàng/nhân viên kiểm soát đã trao thưởng theo tên mà bạn đã đặt ở trên.

Lúc này bạn có thể thuận tiện kiểm tra/đối soát phần thưởng khi cần thiết và sẽ biết được hành vi khách hàng - Khách hàng mua hàng ở cửa hàng nào. - Cửa hàng nào đã trao thưởng cho khách hàng. - Thời gian nhận thưởng của khách hàng.

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Phân quyền" xem tại đây.

Last updated