Game Ghép

1. Giới thiệu chung

  • Thuộc tính: Game kỹ năng.

  • Cách chơi: Di chuyển và ghép các cặp icon giống nhau để tích điểm đua top bảng xếp hạng.

  • Gói sử dụng: PRO-ADVANCED.

2. Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mục Thiết kế

Tại giao diện chính, chọn mục Thiết kế.

Bước 2: Chỉnh sửa các thành phần trên game

[1] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của kệ đỡ icon và kệ đỡ khi kéo icon sang kệ đỡ khác. [2] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh của thanh điểm tiến trình và hình ảnh nền của thanh điểm tiến trình. [3] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút quay về trong game. [4] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh nút trở về menu.

[5] Click "Thay đổi" để chỉnh sửa bố cục số lượng cặp hình hiển thị ngang dọc [6] Chỉnh sửa thời gian (số giây) người chơi chơi một ván game [7] Chỉnh sửa số điểm người chơi cần đạt được để hoàn thành ván game.

[8] Click vào dấu "+" để thêm icon mới và cấu hình icon [9] Click vào icon bạn cần thay đổi thiết kế hoặc chỉnh sửa nội dung [10] Click "Chọn ảnh" để thay đổi hình ảnh icon [11] Chỉnh sửa số điểm của từng icon. [12] - Bạn cũng có thể làm chúng hiển thị lại sau khi đã bị xóa đi bằng cách click "Reset". - Sau khi đã thiết lập hoàn thiện các thiết kế, click "Lưu lại" để hoàn tất.

***Lưu ý: - Level icon: Ghép các cặp icon Level 1 để tạo các icon Level 2 (tương tự như vậy với các Level icon sau). - Quy tắc tính tổng điểm của người chơi sẽ được tính như sau: X = 2Y + A X là điểm của Level n+1. Y là điểm của Level n. A lớn hơn hoặc bằng 1. Nếu A càng lớn thì số điểm khi ghép 2 cặp với nhau sẽ được càng nhiều điểm.

3. Các bước tiếp theo để hoàn thiện game

Tham khảo thêm các tính năng khác để hoàn tất thiết lập game

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Thiết kế" xem tại đây.

Last updated