Quản Lý Mã Trúng Thưởng

Lợi ích: Tạo mã trúng thưởng theo cấu trúc mã riêng hoặc nhập danh sách mã sẵn có.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi lựa chọn Hình thức phát mãCó.

Bước 1: Chọn mục "Mã trúng thưởng"

Bước 2: Tạo mã hoặc Nhập mã

  • Cách 1: Tạo mã - Tạo mã theo cấu trúc mình muốn

  • Cách 2: Nhập mã - Bạn có sẵn mã & muốn upload lên hệ thống

Bước 1: Chọn "Tạo Mã"

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu của mã trúng thưởng

Ví dụ: Bạn cần tạo 500 mã cho vật phẩm "Voucher 20%" và yêu cầu phải có đoạn SENVC50xxxx, với x là ký tự In hoa hoặc số thì bạn sẽ nhập như sau:

Bước 3: Sau khi đã hoàn tất tạo mã, bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ xuất ra loạt mã theo đúng định dạng yêu cầu.

Lưu ý: Bạn nên nhập mã sau khi đã hoàn thành cài đặt game & có thể chạy chương trình chính thức - để tránh thất thoát mã trúng thưởng. Hoặc bạn có thể tạo một số lượng mã vừa đủ trong giai đoạn chạy thử.

Thường ở khi setup giai đoạn thử nghiệm hoặc khi khởi chạy các bạn sẽ chơi game thử để check lỗi nhưng khi tạo/nhập mã sẽ tương ứng với số lượng của phần thưởng mà bạn tạo/nhập, nên các bạn chú ý khi tạo/nhập mã nên tạo/nhập dư 1 số lượng nhất định để test hoặc chỉ nên tạo/nhập mã ở giai đoạn cuối trước khi khởi chạy chính thức để tránh mất mã.

Last updated