Đăng ký

Tạo một tài khoản mới

Bước 1: Truy cập vào trang https://app.woay.vn/

  • Sau khi truy cập vào trang https://app.woay.vn/, bạn sẽ được đưa tới giao diện màn hình như ảnh chụp.

  • Điền đầy đủ thông tin (Các trường thông tin bắt buộc nhập: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu)

  • Kế tiếp click vào ô "Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản sử dụng của Woay."

  • Sau đó, click vào nút “Đăng ký”.

  • Ghi chú: Vui lòng điền đúng số điện thoại và email mà bạn sở hữu.

Bước 2: Xác thực tài khoản

  • Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi bạn một email xác thực tài khoản, bạn sẽ được đưa tới giao diện như hình.

  • Vào hộp thư mail mà bạn đã đăng ký, tiến hành xác thực mail bằng cách click vào nút "Xác nhận"

Lưu ý: thời hạn kích hoạt chỉ trong vòng 2 tiếng. Nếu quá 2 tiếng, bạn không xác thực tài khoản, bạn sẽ phải đăng ký lại thông tin tài khoản.

Trường hợp Xác thực thành công: Bạn sẽ thấy giao diện màn hình như hình bên dưới.

Trường hợp Xác thực thất bại: Bạn sẽ thấy giao diện màn hình như hình bên dưới.

Lưu ý: khi xác thực thất bại, bạn phải quay lại bước 1 để đăng ký lại tài khoản.

Bước 3: Đăng nhập

  • Sau khi xác thực email thành công, bạn click vào nút "Đăng nhập" như hình.

  • Kế tiếp bạn sẽ được chuyển đến giao diện màn hình bên dưới.

[1] Nút Bắt đầu: click nút này để tạo game mới.

[2] Nút Xem tất cả game: click nút này bạn sẽ được chuyển tới trang Danh Sách Game của Woay.

  • Bạn có thể xem hướng dẫn tạo game mới TẠI ĐÂY

Last updated