Trúng thưởng

Quản trị thông tin của người chơi đã tham gia chương trình và kết quả trúng thưởng

1. Chọn mục Trúng thưởng

Tại trang giao diện chính chọn mục "Trúng thưởng"

2. Thông tin trúng thưởng

Khi khách hàng chơi game, kết quả trúng thưởng sẽ được cập nhật Realtime (theo từng thời điểm).

[1] Kết quả trúng thưởng sẽ ghi nhận ở BẢN THỬ NGHIỆM hoặc BẢN CHÍNH THỨC tùy thuộc vào chế độ phát hành game bạn đã chọn.

[2] Tìm kiếm nhanh: Nhập tên khách hàng, số điện thoại, hoặc email... để tìm nhanh thông tin khách hàng.

[3] Tìm nâng cao: Tìm kiếm thông tin khách hàng theo từng bộ lọc trường thông tin.

[4] Click dấu "⋁" để xem thông các trường thông tin khác mà người chơi đã nhập.

[5] Trao thưởng: Click vào icon 🎁 để tiến hành trao thưởng và cập nhật thông tin trên hệ thống. ***Lưu ý: Tính năng Trao thưởng thuộc gói: PRO và PRO-ADVANCED.

[6] Dữ liệu: tổng số lượt chơi của game.

3. Xuất dữ liệu

Để quản trị thông tin của người chơi đã tham gia chương trình và kết quả trúng thưởng dễ dàng hơn, bạn có thể xuất dữ liệu bằng cách sau: - Tải file Excel - Đồng bộ Google Sheet.

Bạn cần thông tin khách hàng trúng thưởng để lưu trữ sau khi kết thúc chương trình hoặc sau mỗi ngày.

[1] Click "Xuất dữ liệu"

[2] Chọn "Xuất File Excel" để tải file dữ liệu trúng thưởng về.

4. Thu hồi phần thưởng

Trong trường hợp kết quả trúng thưởng không được công nhận hoặc bạn cần xóa dữ liệu test trước khi phát hành game, bạn có thể sử dụng tính năng Thu hồi phần thưởng như sau:

[1] Click vào ô chọn đối tượng mà bạn muốn thu hồi phần thưởng.

[2] Click "Thao tác trên (N) dòng".

[3] Click "Thu hồi phần thưởng" để xóa dữ liệu trúng thưởng mà bạn cần xóa.

***Lưu ý: - Tính năng Thu hồi phần thưởng thuộc gói: PRO và PRO-ADVANCED - Hành động này sẽ không thể hoàn tác.

5. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Trúng thưởng" xem tại đây.

Last updated