Phân quyền

Thiết lập các cấp độ phân quyền cho từng game. Hạn chế gian lận từ nhân viên và lỗi vận hành.

1. Chọn mục Phân quyền

Chọn mục Phân quyền ở góc bên trái màn hình. ***Lưu ý: Tính năng Phân quyền thuộc gói: PRO, PRO-ADVANCED.

- Click "Mời người quản trị mới" để tạo link phân quyền. - Chọn phân quyền muốn chia sẻ và điền tên người/tên bộ phận nhận được link chia sẻ.

[1] Chọn phân quyền muốn chia sẻ và gửi cho từng người/bộ phận tương ứng. [2] Cập nhật/thay đổi tên người/tên bộ phận được chia sẻ. [3] Click "Xác nhận" để lưu lại hoặc click "Bỏ qua" để hoàn tác.

Mô tả các phân quyền:

Tên phân quyền

Tính năng & Mục đích sử dụng

Quản lý trúng thưởng và trao quà

Nhóm tính năng phục vụ cho việc Chăm sóc khách hàng (quản lý trúng thưởng và trao quà) Mỗi chi nhánh có thể tạo mỗi phân quyền để dễ quản lý & đối soát sau kết thúc.

 • Kiểm tra thông tin phần thưởng khách đã trúng

 • Kiểm tra khách đã nhận quà chưa

 • Tìm kiếm nhanh thông tin trúng thưởng

Thiết kế game

Thay đổi thiết kế game:

 • Chỉnh sửa mẫu thiết kế

 • Chỉnh sửa hình ảnh game

Quản trị viên (Toàn quyền)

Toàn quyền quản trị đối với game đã tạo.

 • Cấu hình landing page

 • Cấu hình kịch bản chơi

 • Cấu hình email gửi trúng thưởng

 • Quản lý mã trúng thưởng, mã dự thưởng

 • Quản lý thông tin hoạt động từng cửa hàng.

 • v.v...

Sau khi đã tạo hoàn tất link Phân quyền, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: [1] Copy phân quyền. [2] Cập nhật tên người được phân quyền. [3] Xóa phân quyền.

Gửi link phân quyền và password đã tạo cho người được phân quyền. Cách hoạt động của người được phân quyền như sau: - Bước 1: Truy cập link được gửi từ Quản trị viên. - Bước 2: Nhập password. - Bước 3: Sử dụng các tính năng theo mô tả phân quyền bên trên.

***Lưu ý: Vì lý do an toàn & bảo mật dữ liệu, vui lòng không tải lại (reload / refresh / F5) trong quá trình sử dụng Link phân quyền. Giả sử bạn đã tải lại trang thì vui lòng quay lại Bước 1: Nhấp vào link được gửi từ Quản trị viên.

4. Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề "Phân quyền" xem tại đây.

Last updated